Ydinryhmä: Pakilan nuorisotalolle jatkossakin tarvetta (Päivitetty 18.5.)

Tätä artikkelia on päivitetty 18.5. Uusimmat päivitykset alkuperäisen kannanoton alla.

Ruudin ydinryhmän kannanotto 7.5.2015

Ydinryhmän tietoon on tullut, että Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus suunnittelee Pakilan nuorisotalon lakkauttamista vuoden 2016 syksyllä. Sulkemista perustellaan 100 000 euron säästöillä ja tiukalla kunnan taloudellisella tilanteella. Ruudin ydinryhmältä tai helsinkiläisiltä nuorilta, joihin muutos vaikuttaa, ei ole kysytty mielipidettä nuorisotalon sulkemisesta.  Nuorisolain kahdeksannen pykälän mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. (Nuorisolaki, 8 §)

Pakilan-Paloheinän alueella asuu paljon nuoria. Nuorisotaloa käytetään lisäksi järjestöjen kokouspaikkana ja se soveltuu erittäin hyvin myös yksityisten, ulkopuolisten tahojen laajempaan käyttöön. Nuorisotalolla on järjestetty erittäin paljon myös vakituista, organisoitua toimintaa. Mannerheimin lastensuojeluliitto pitää musiikkileikkikoulua, perhekahvilaa ja kerhoa. Tilaa käytetään myös esimerkiksi partiolaisten leirikäyttöön sekä Prometheus-leirin tuki ry:n seminaarien järjestämispaikkana. Nuorten toiminnan ohella Pakilan nuorisotalolla järjestetään aktiivisesti myös esimerkiksi vanhemmille ikäryhmille suunnattua toimintaa.

Pakilan nuorisotalolle on jatkossakin tarvetta. Lasten ja nuorten määrä Pakilassa kasvaa lähiaikoina entisestään. Näin ollen on entistä tärkeämpää, että Pakilassa on mielekäs nuorisotalo. Lähellä ala- ja yläkoulua sijaitseva talo on myös kohtuullisen etäisyyden päässä koulusta ja sinne on turvallista siirtyä viettämään koulupäivän jälkeistä aikaa. Lähimmät muut nuorisotalot sijaitsevat Torpparinmäessä, Maunulassa ja Oulunkylässä.

Kynnys uuteen sosiaaliseen ympäristöön siirtymiseen on korkea. Kuten adressit.com –sivustolla julkaistussa adressissa todetaan, nuorisotilan poistaminen voi johtaa siihen, että nuoret siirtyvät viettämään aikaansa esimerkiksi alueen huoltoasemille ja muille sellaisille paikoille, joissa esimerkiksi melusta koituu suurempi haitta. Pakilan nuoret ovat itse laatineet kyseisen sähköisen adressin Pakilan nuorisotalon säilyttämisestä sekä toiminnan jatkamisesta. Adressissa on satoja allekirjoituksia.

Nuorisoasiainkeskuksen osastopäällikkö Mikko Vatka on korostanut, että Pakilan nuorisotalon kolmen vakituisesti työskentelevien nuoriso-ohjaajan työpaikat alueella säilyvät. Työpaikkojen säilyminen on jo luvattu, joten olisi epäjohdonmukaista ja –loogista samalla viedä heidän työpaikkansa. Pakilan nuorisotalon vuokra on myös suhteellisen halpa, joten tilat ovat verrattain edulliset esimerkiksi moniin muihin vaihtoehtoihin nähden.

Ruudin ydinryhmä vaatii, että Pakilan-Paloheinän nuorille taataan tulevaisuudessakin turvallinen, monipuolinen sekä viihtyisä nuorisotila. Tärkeää on myös se, että talolla on riittävä määrä nuoriso-ohjaajia ja että talo ei ole liian kaukana. Edellä mainitut tehtävät sekä tavoitteet täyttää Pakilan nykyinen nuorisotalo.

Ruudin ydinryhmä

 

Lisäys 18.5. Ydinryhmän pyynnöstä:

Helsingin uutiset 11.5.: “Pakilan nuorisotalon puolesta kampanjoidaan – “poikkeuksellisen hyvä”: http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/285813-pakilan-nuorisotalon-puolesta-kampanjoidaan-poikkeuksellisen-hyva

Prometheus -leirin tuki ry:n kannanotto 11.5.2015

Prometheus-leirin tuki ry toivoo Pakilan nuorisotalon toiminnan jatkuvan. Helsingin kaupungin nuorisolautakunta käsittelee huomenna tiistaina 12.5. esitystä Pakilan nuorisotalon lakkauttamisesta vuonna 2016. Prometheus-leirin tuki ry eli Protu vetoaa nuorisolautakuntaan, ettei Pakilan nuorisotaloa lakkautettaisi. Nuorisotalosta luopuminen olisi Protun mielestä suuri menetys Helsingin nuorille ja nuorisojärjestöille.

”Tila on ainutlaatuinen Helsingin nuorisotilojen joukossa”, tähdentää Protun puheenjohtaja Aatu Komsi. ”Pakilan nuorisotalo tarjoaa sijaintinsa sekä mökkimäisen tunnelmansa, pihansa ja saunansa vuoksi poikkeuksellisen hyvät puitteet erilaisiin nuorisotapahtumiin. Pakilan nuorisotalo on erityisen pidetty ja jäsenillemme tärkeä.”

Pakilan nuoret ovat tehneet adressit.com -sivustolle adressin nuorisotalon puolesta. Adressi on kerännyt jo yli 700 allekirjoitusta. Myös Helsingin nuoria edustava Ruudin ydinryhmä on ottanut vahvasti kantaa nuorisotalon säilyttämisen puolesta.

Nuorisolautakunnalle tuodun esityksen pohjalla ovat nuorisotoimen säästämistarpeet. Ruudin ydinryhmän arvion mukaan Pakilan tilavuokra on kuitenkin suhteellisen halpa.

Jos Pakilan nuorisotalosta pitää kuitenkin korjaustarpeiden tai vastaavien syiden takia luopua, tulisi Protun mielestä kaupungin vuokrata Pakilan nuorten ja nuorisojärjestöjen vuoksi Pakilan alueelta toinen mahdollisimman samanlainen tila.

Prometheus-leirin tuki ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka järjestää aikuistumisleirejä peruskoulun 8. luokan käyneille ja sitä vanhemmille nuorille.

Lisätietoa:
Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Aatu Komsi
p. 050 356 5782
aatu.komsi@protu.fi

Helsingin poliittiset nuorisojärjestöt: Pakilan nuorisotalon kohtaloa ei tule sinetöidä. Kannanotto 11.5.

Nuorisolautakunta käsittelee kokouksessaan 12.5. nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotusta vuodelle 2016. Ehdotuksessa esitetään Pakilan nuorisotalosta luopumista 31.5.2016. Toimivan ja alueelle tärkeän nuorisotalon luopumisesta ei tule päättää ilman alueen nuorten kuulemista ja julkista keskustelua.

Päätös tarkoittaisi käytännössä alueen nuorisotyön alasajoa. Nuorisotalo on pidetty ja poikkeuksellinen kohde nuorisotaloverkostossa, ja sillä on ollut suuri merkitys paikallisen yläkoulun opetusta tukevassa toiminnassa. Nuorisotalo sijaitsee kulttuurisesti arvokkaassa puutalorakennuksessa, jonka aktiivinen käyttö on osa kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä.

Pakilan nuorisotalon alueella nuorisotaloikäisten määrä on tilastojen mukaan kasvussa eikä nuorisotyön painopisteitä ole syytä siirtää. Maunulan nuorisotalon uudet tilat ja toiminta eivät kasva riittävästi toimiakseen korvaavana nuorten pisteenä. Pakilan nuorisotalosta ei missään nimessä voida luopua tällaisella menettelyllä ja ilman suunnitelmia korvaavista tiloista. Väkiluku ja nuorten määrä Helsingissä kasvaa tulevina vuosina, joten on erittäin lyhytnäköistä luopua tiloista nyt. Helsingillä on oltava varaa tarjota riittävät tilat ja harrastusmahdollisuudet.

Nuorten kuulemista ja osallistamista ei voi tehdä vain viraston sallimissa erityistilanteissa, vaan aina ja kaikkialla. Nyt esitetään talousarvion sivulauseessa nuorten arkeen konkreettisesti vaikuttava asia miettimättä laajemmin päätöksen merkitystä. Vaadimme, että nuorisotaloja koskevissa tilaratkaisuissa on kuultava nuoria.

 

Lisätietoa:

Emma Tcheng, 040 9001313, Helsingin RKP-Nuorten puheenjohtaja
Heikki Ketoharju, 050 918 9139, Helsingin Kommunististen Nuorten puheenjohtaja
Henrik Nyholm, 040 775 3908, Helsingin Vasemmistonuorten puheenjohtaja
Jarmo Keto, 045 130 4640, Helsingin Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja
Minna Silvennoinen, 040 589 1495, Helsingin Vihreiden Nuorten puheenjohtaja
Sara Huhtanen, 040 5609 040, Helsingin Keskustanuorten puheenjohtaja
Wiking Vuori, 044 566 9767, Stadin Demarinuorten puheenjohtaja

 

Talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelmaehdotus 2016 – 2018 jätettiin nuorisolautakunnan kokouksessa pöydälle seuraavaan kokoukseen (28.5.). Nuorisolautakunnan kokouksen päätöstiedote 12.5.2015 (MS Word / doc): http://nk.hel.fi/kouros/db/nlk/tiedostot/uploads/2015-05-12-PT.doc