VALET AV KRUTS KÄRNGRUPP ÄR HÄR IGEN!

KÄRNGRUPPS VALEN

Valet av Kruts kärngrupp hålls varje höst. Vid valet väljs en kärngrupp av 20 ungdomar som har som uppgift att tjänstgöra som en länk mellan Helsingfors ungdomar och beslutsfattare. Kärngruppen ser till att Helsingfors ungdomar får sin röst hörd i staden. Valet börjar med att man ställer upp kandidater. Alla 13–17 åriga Helsingforsungdomar kan ställa upp som kandidater. Kandidaterna ställs upp ända till söndagen 2.10. Du kan ställa upp som kandidat genom att fylla i ett nätformulär på webbplatsen Ruuti.net. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av påverkningsverksamhet. Vem som helst kan delta såvida man är beredd att binda sig till mandatperioden på ett år för gruppen. Under påverkningsevenemanget KrutExpo inleds röstningen till valet av Kruts kärngrupp. Kärngruppen väljs i ett elektroniskt val där alla unga som är berättigade att ställa upp som kandidater och som bor i Helsingfors har rätt att rösta.

 

Är du intresserad av att ställa upp som kandidat?
Kandidatnomineringen till kärngruppen 2017 är under tiden 12.9–2.10.2016. Fyll i blanketten och börja valarbetet! Röstningstiden detta år är den 3.11–17.11.

Ifall du behöver hjälp med att fylla i blanketten kan du läsa mera på kandidatsidorna (bara på finska) eller fråga råd via Kruts chat.