VAD ÄR KRUT?

Krut är Helsingforsungdomarnas system för påverkan. Det tar hänsyn till deras mångfald och skapar möjligheter för olika ungdomar att främja saker som de upplever vara viktiga, på ett sätt som är karakteristiskt för dem. Kruts verksamhet är främst riktad till 13–17-åringar.

KRUTS MÅL OCH PRINCIPER

Målet med Krut är att alla ungdomar i Helsingfors årligen får minst en upplevelse av påverkan. Verksamheten styrs av fem verksamhetsprinciper: att lära sig färdigheter, jämställdhet och likvärdighet, att agera för andras väl, områdesfokus och samfällda aktiviteter samt mångformigt deltagande.

HUR KAN DU DELTA?

Krut är ungdomars verksamhet till och för de unga. Krut lever och förändras med ungdomarna och staden. Till Kruts verksamhet hör till exempel den deltagande budgeteringen för unga KrutBudgeten, Helsingfors ungdomsråd, ungdomarnas initiativsystem, projektbidrag till ungdomar, redaktionen De ungas röst samt elev- och studentkårsverksamhet vid skolor och läroanstalter.

VEM ANSVARAR FÖR KRUT?

Kultur- och fritidssektorn ansvarar för planeringen och genomförandet av Krut, i nära samarbete med fostrans- och utbildningssektorn. Krut-systemet är en del av Helsingfors delaktighetsmodell och stadens samtliga sektorer deltar i genomförandet av det.

Läs mer om Krut i delen Ofta ställda frågor!