STÖD FÖR UNDOMSGRUPPER

Helsingfors stads ungdomstjänster bjuder på olika slags hjälp och stöd åt Helsingforsungdomars verksamhetsgrupper.

 

”TUKEMASSA MUTTEI TUKAHDUTTAMASSA!” – STÖDA UTAN ATT HÅLLA TILLBAKA!

Se fler idéer om stödjande av ungas självständiga verksamhet på aktivismvideon av unga på Kruts YouTube-kanal!