KrutBudgeten

Ungdomarnas fritidsaktiviteter och tjänster på de olika KrutBudget områden besluts tillsammans med de unga. KrutBudgeten är en del av Helsingfors stads budget och dess användning besluts av de unga. Som resultat av KrutBudgeten, syns ungdomarnas idéer på områdena. Ungdomarna är med och funderar och besluter över följande års fritidsaktiviteter och ungdomscentralen budgets riktning. Idéerna samlas in under flera tillfällen, så att så många unga som möjligt kan påverka ungas fritidsaktiviteter, hobbymöjligheter och områdets utveckling. Till slut röstar de unga på idéer som de vill se bli förvekligades under nästa år. Röstningens resultat framförs av en KrutBudget-jury som består av unga och ungdomscentralens personal.

Det är fritt fram för alla ungdomar inom KrutBudget-områdena att delta i KrutBudgeten!

Läs mer om KrutBudgeten och följ upp hur åtgärdsplanerna framskrider.