DELTA OCH GÖR DIN RÖST HÖRD!

Behövs det bänkar till parken vid din skola? Finns det en farlig korsning där du bor? Har ditt område ingen basketplan?

Genom den här sidan kan 13-17-åringar lämna in initiativ till Helsingfors stad. Ditt initiativ skickas till personen som ansvarar för ärendet, efter att du lämnat in den med blanketten nedan. Du behöver inte veta på förhand vilken del av Helsingfors stads organisation ansvarar för saken. Du kan även bläddra i initiativ på webbplatsens nedre kant.

Hur du uttrycker dig eller rättstavning är inget hinder för att ge ett initiativ, men se till när du lämnar in initiativet att mottagaren förstår vad det är för ändring som initiativet vill få till stånd. Motiveringar hjälper initiativ att gå igenom. Berätta varför det skulle vara viktigt att man gör detta, och vem som drar nytta av det.

Vi ber att du ger oss din e-postadress på blanketten, så att vi vid behov kan be om mer information av dig och svara på initiativet. Dina kontaktuppgifter publiceras inte.

Helsingfors stad har förbundit sig till att ge svar på initiativ inom en rimlig tid. Initiativen som anlänt förs även till stadsfullmäktiges kännedom två gånger per år. Ytterligare information om behandlingen av ungas initiativ. Ohjeet nuorten aloitteiden käsittelystä (på finska)

Närmare information om dataskydd och registerbeskrivningen

Frågor och ytterligare information om initiativen: heli.kinnula(a)hel.fi

Ta initiativ Se initiativen