Inbjudan till mötet med beslutsfattarna

Inbjudan till mötet med beslutsfattarna den 11 april

Vill du vara med och skapa ett ungdomligt Helsingfors? Vill du få möjlighet att diskutera med framstående beslutsfattare om hur man kunde göra staden ännu bättre för unga? Vill du lyfta fram skolmobbningen och hur man ska ingripa i den? Funderar du på vad du ska göra i sommar? Har du idéer och tankar om hur man kunde förbättra interaktionen mellan lärare och elever?

Kom till mötet med beslutsfattarna! Möte med beslutsfattarna 2014 ordnas fredagen den 11 april kl. 9–15 på de ungas aktivitetscenter Happi (vid Sörnäs strandväg 31). Mötet med beslutsfattarna är ett evenemang som riktas till 13–19-åriga unga som därigenom har möjlighet att föra frågor vidare till det kommunala och politiska beslutsfattandet. I mötet deltar unga, politiska beslutsfattare och stadens tjänsteinnehavare som är insatta i diskussionstemana. Mötet med beslutsfattarna ordnas nu för tredje gången.

Anmälningen till mötet med beslutsfattarna öppnar måndagen den 24 februari och stängs fredagen den 21 mars. Anmäl dig på den här blanketten.

Temana för mötet med beslutsfattarna har samlats ihop av Kruts kärngrupp till exempel under KrutExpo och av olika grupper och är följande:

  1. Utveckling av påverkningsverksamheten för unga
  2. Körövningsområde för unga mopedister
  3. Vem bär ansvaret för att ingripa i skolmobbningen?
  4. Var finns information om fritidsverksamhet?
  5. Bättre beaktande av sexuella minoriteter i planeringen av skolornas undervisning och läromedel
  6. Stödjande av ungas arbetslivsfärdigheter
  7. Sommarverksamhet för ungdomar
  8. Ungdomarnas fritid i centrum
  9. Elevvård och växelverkan i skolorna
  10. Skolbyggnadernas skick

Under förmiddagen arbetar ungdomarna med temana och efter lunchen, som huset bjuder på, ansluter sig beslutsfattarna till arbetet. Åtgärdsförslagen som bearbetas under mötet förs vidare inom stadens beslutsfattandesystem. Det krävs inte att deltagarna har tidigare erfarenhet av påverkande. Det viktigaste är en gemensam vilja att förbättra Helsingforsungdomarnas vardag.

Under mötet med beslutsfattarna 2013 önskade man till exempel en sommarterrass för ungdomar, och denna förverkligades sommaren 2013. Fotisturneringen som ordnades under Reaktori-veckan i februari 2014 var ett svar på det önskemål om turneringsverksamhet som lyfts fram under mötet med beslutsfattarna. Dessutom har ungdomscentralen som ett resultat av de löften som getts på mötet med beslutsfattarna ökat antalet lokala Ansio-kurser, och på ungdomsgårdarna har det hållits verkstäder om hur man söker sommarjobb.

Mötet med beslutsfattarna utgör en del av påverkningssystemet Krut för unga. Du kan läsa mer om Krut på adressen ruuti.net. På webbplatsen kan du även följa med höjdpunkten av mötet med beslutsfattarna i en direktsändning den 11 april kl. 14–15.
Med Kruthälsningar

Ungdomsdirektör

Tommi Laitio

 

Mer information:

 

Ungdomsledare/webbmoderator Juha Kiviniemi, 040 3348044, juha.kiviniemi(at)hel.fi

Krut
8 år sedan
[fbcomments]