Inbjudan till mötet med beslutsfattarna den 26 april

Vill du vara med och föra vidare ett ungdomligt Helsingfors som fungerar ännu bättre än förr? Finns det något som gäller din fritid eller din skola som du vill ändra på? Tycker du att det erbjuds tillräckligt med sommarjobb för unga?

Vill du få möjlighet att diskutera med framstående beslutsfattare om hur man kunde göra staden ännu bättre för unga, eller har ni en ungdomsgrupp som skulle vilja föra en dylik diskussion?

Mötet med beslutsfattarna riktas till 13–19-åriga unga som därigenom har möjlighet att föra frågor vidare till det kommunala och politiska beslutsfattandet. I mötet deltar unga, politiska beslutsfattare och stadens tjänsteinnehavare som är insatta i diskussionstemana. I år har de unga lyft fram fyra större diskussionsteman:

  1. Ungdomarnas fritid
  2. Stadsrum och kollektivtrafik
  3. Läroanstalter och inlärning
  4. Ungdomarnas arbetslivsfärdigheter och -erfarenheter

Mötet med beslutsfattarna ordnas på de ungas aktivitetscenter Happi (Sörnäs strandväg 31) fredagen den 26 april kl. 9.00–15.00. På förmiddagen behandlar de unga de ovannämnda temana vidare och efter lunchen som huset bjuder på deltar också beslutsfattarna i arbetet. Åtgärdsförslagen som bearbetas under mötet förs vidare inom stadens beslutsfattandesystem. Deltagarna behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av kommunalt beslutsfattande. Beslutsfattarna som deltar i mötet som står för detta. Det viktigaste är en gemensam vilja att förbättra helsingforsungdomarnas vardag.

Vänligen anmäl dig eller deltagarna från din grupp (åtminstone antalet deltagare) på förhand per e-post till adressen juha.kiviniemi(a)hel.fi före den 20 april kl. 12 så att vi vet hur många som vill äta lunch. I e-postmeddelandet kan du också lägga fram önskemål om teman som du är särskilt intresserad av. Närmare information om temana finns i bilagan.

Mötet med beslutsfattarna utgör en del av påverkningssystemet Krut för unga. Läs mer om Krut på adressen http://www.ruuti.net/sv/. På webbplatsen kan du även följa med höjdpunkten av mötet med beslutsfattarna i direktsändning den 26 april kl. 14–15.

Med Kruthälsningar,

Ungdomsdirektör

Tommi Laitio

Ytterligare information:

Juha Kiviniemi

Ungdomsledare/Webbmoderator
Påverkningssystemet Krut för unga´

juha.kiviniemi(a)hel.fi

tfn 040 3348 044

Krut
8 år sedan
[fbcomments]