Elevkårsdagen – Påverkning genom social media

Påverkning genom social media

Om man vill påverka sina vänners åsikter är det kanske lättast via Kik, Whatsapp eller Facebook.

Vid nationell nivå kan man påverka med att skriva insändare till tidningar, protestera eller skriva adresser.

Vid internationell nivå kan du påverka ungdomar med att trenda på Twitter, att reblogga på Thumblr, posta på Instagram, blogga, skriva på Wattpad, sätta upp bilder eller gilla på WeHeartIt, ladda upp videon på Instagram, Vine och YouTube. Vid internationell nivå kan du påverka alla genom egentligen vilken som helst social media.

Ronja Pontan och Salla Kähkönen