Deltagande budgetering

Vad innebär deltagande budgetering?

Ungdomscentralen vill dela makten med de unga och göra dem delaktiga i planeringen och beslutsfattandet när det gäller deras egna områden. Ungdomarna är bästa experter på sin egen fritid och sina områden.

Redan nu deltar ungdomarna i arbetet och beslutsfattandet till exempel på ungdomsgårdar. Mångt och mycket har sitt ursprung i ungdomarnas egna idéer och ungdomarna har dessutom huvudsakligen själva planerat och genomfört ett antal evenemang. Turnén för deltagande budgetering vill fortsätta på denna bana. Ungdomarna får möjlighet att fatta beslut om vilken fritidsverksamhet som ska genomföras och erbjudas inom två områden i Helsingfors, i Haga-Kårböle och inom området för Sydöstra ungdomsarbetsenheten år 2014. Vi tror på att möjligheten att komma med idéer, fatta beslut och genomföra besluten i praktiken får ungdomarna att tro på sin egen förmåga att påverka och skapa ett roligare Helsingfors.

 

Hur kan jag delta?

Kom på turnén

Du unga helsingforsare som bor eller tillbringar din fritid i Haga-Kårböle eller i sydöstra Helsingfors – välkommen med på turnén för deltagande budgetering! Turnén inleds i maj 2013 och den fortsätter på hösten 2013. Under turnén samlar vi in idéer, önskemål och tankar från de unga angående fritidsmöjligheterna i dessa två områden. Vad är det bästa som det borde finnas mera av? Eller vad är mindre roligt och helst borde åtgärdas med detsamma? Om du har en åsikt eller en idé, dela med dig av den under vårens eller höstens turné eller delta i diskussionen på webbplatsen för Krut.

Kom med i gruppen

Vi söker också ungdomar som skulle vilja delta i en grupp för deltagande budgetering. I gruppen har du möjlighet att föra de idéer som föreslagits på nätet och under turnén vidare till höstens beslutsverkstäder. Vid beslutsverkstäderna samlar vi ihop förslagen från båda områdena och föreslår dem som verksamhet inom områdena år 2014. Gruppen för deltagande budgetering sammanställer ett slutgiltigt förslag och för det vidare till Kruts kärngrupp. Därifrån fortsätter förslagen för att behandlas av Helsingfors ungdomsnämnd. Vi vid ungdomscentralen håller tummarna för att de unga under år 2014 får se hur idéerna förädlas till verksamhet och gemensamma aktiviteter. Därmed gör vi staden bättre för alla!

Ytterligare information om turnén och tidtabellen ges under vårens lopp i skolorna i områdena, på ungdomsgårdarna och här på webbplatsen för Krut. Håll ögonen öppna!

Krut
8 år sedan
[fbcomments]