VALET AV KRUTS KÄRNGRUPP ÄR HÄR IGEN!

KÄRNGRUPPS VALEN Valet av Kruts kärngrupp hålls varje höst. Vid valet väljs en kärngrupp av 20 ungdomar som har som uppgift att tjänstgöra som en länk mellan Helsingfors ungdomar och beslutsfattare. Kärngruppen ser till att Helsingfors ungdomar får sin röst hörd i staden. Valet börjar med att man ställer upp kandidater. Alla 13–17 åriga Helsingforsungdomar […]

Ett viktigt ungdomsinitiativ

Madeleine, 16 år, som är aktiv inom Ungdomscentralens hbtiq-ungdomsgrupp har tagit ett fint initiativ och självmant kontaktat alla skolor i Svenskfinland med ett ärende hon funderat länge på. Nämligen hur det känns att vara hbtiq-ungdom i skolmiljön, och varför det är viktigt att lärarna tar upp sexuella minoriteter och mångfald i undervisningen. Och varför det […]

Valet av Kruts kärngrupp 2016!

KÄRNGRUPPS VALEN Valet av Kruts kärngrupp hålls varje höst. Vid valet väljs en kärngrupp av 20 ungdomar som har som uppgift att tjänstgöra som en länk mellan Helsingfors ungdomar och beslutsfattare. Kärngruppen ser till att Helsingfors ungdomar får sin röst hörd i staden. Valet börjar med att man ställer upp kandidater. Alla 13–17 åriga Helsingforsungdomar […]

Inbjudan till mötet med beslutsfattarna

Inbjudan till mötet med beslutsfattarna den 11 april Vill du vara med och skapa ett ungdomligt Helsingfors? Vill du få möjlighet att diskutera med framstående beslutsfattare om hur man kunde göra staden ännu bättre för unga? Vill du lyfta fram skolmobbningen och hur man ska ingripa i den? Funderar du på vad du ska göra […]

Inbjudan till mötet med beslutsfattarna den 26 april

Vill du vara med och föra vidare ett ungdomligt Helsingfors som fungerar ännu bättre än förr? Finns det något som gäller din fritid eller din skola som du vill ändra på? Tycker du att det erbjuds tillräckligt med sommarjobb för unga? Vill du få möjlighet att diskutera med framstående beslutsfattare om hur man kunde göra […]

Deltagande budgetering

Vad innebär deltagande budgetering? Ungdomscentralen vill dela makten med de unga och göra dem delaktiga i planeringen och beslutsfattandet när det gäller deras egna områden. Ungdomarna är bästa experter på sin egen fritid och sina områden. Redan nu deltar ungdomarna i arbetet och beslutsfattandet till exempel på ungdomsgårdar. Mångt och mycket har sitt ursprung i […]