Elevkårsdagen – Påverkning genom social media

Påverkning genom social media Om man vill påverka sina vänners åsikter är det kanske lättast via Kik, Whatsapp eller Facebook. Vid nationell nivå kan man påverka med att skriva insändare till tidningar, protestera eller skriva adresser. Vid internationell nivå kan du påverka ungdomar med att trenda på Twitter, att reblogga på Thumblr, posta på Instagram, […]

Elevkårsdagen 17.9.2013 – Sociala medier

Sociala medier Med hjälp av ”SOME” hålls vi uppdaterade om vad som händer omkring oss. Livet skulle vara tråkigt utan de sociala medierna, t.ex. att läsa ”rage comics” på Facebook och att se på Pewiepie i YouTube. Att spela Fifa men en kompis online är roligt. Med Kik, Whatsapp och Skype får man kontakt med […]