SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Saavutettavuusseloste
Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden verkkosivustoa munstadi.fi.

Sivustoa koskevat lain säädökset
Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät
saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Kaupungin tavoite
Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston
mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne
Tämän verkkosivuston saavutettavuuden vaatimustenmukaisuutta ei ole vielä arvioitu. Nuorisopalveluiden
kokonaan uusi, saavutettava verkkosivusto julkaistaan vuonna 2021 ja uusista sivuista tehdään ennen
julkaisua saavutettavuusarviointi.

Saavutettavuusselosteen laatiminen
Tämä seloste on laadittu 10.9.2020.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen
Saavutettavuusseloste päivitetään vastaamaan saavutettavuuden vaatimustenmukaisuudesta tehtyjä
havaintoja suoritetun tarkastuksen jälkeen.

Palaute ja yhteystiedot
Sivuston saavutettavuudesta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä, puhelinvaihde 09 310
1060.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa
Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja
sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään
vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Siirry palautelomakkeeseen

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus
Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena
on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki
sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa. Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden
saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää
koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin
reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät
Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on
saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Siirry kaupungin neuvontasivuille

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä
Tämän selosteen on hyväksynyt 10.9.2020 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Helsingin kaupunki