RuutiBudjetin tiedonkeruut käynnistyivät!

On kevät – ja se tarkoittaa RuutiBudjetin tiedonkeruita. Huhti- ja toukokuussa eri puolilla Helsinkiä yläkoululaiset pääsevät ideoimaan millaisia harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuuksia omassa kaupunginosassa pitäisi olla, millaisia palveluja nuorille pitäisi tarjota ja millainen olisi ylipäätään enemmän nuorten näköinen Helsinki.

RuutiBudjetti on nuorten osallistuvaa budjetointia, jossa nuoret pääsevät ideoimaan, äänestämään ja neuvottelemaan siitä miten yhteisiä resursseja kaupungissa kohdennetaan. RuutiBudjetti on osa Helsingin kaupungin budjettia, ja se vakinaistettiin koko kaupunginlaajuiseksi toiminnaksi nuoisotoimessa ja opetustoimessa vuonna 2016.

   

RuutiBudjetissa nuoret pääsevät vaikuttamaan Helsingin nuorisotyöyksiköiden budjetteihin, mutta RuutiBudjetissa syntyy myös runsaasti kaupungin muita palveluja ja toimijoita koskevia aloitteita, joita edistetään monin eri tavoin. Viime loppuvuoden alueellisissa RuutiBudjetti-neuvottelukunnissa vahvistettiin toteuttaviksi ja edistettäviksi yhteensä noin 80 erilaista nuorten ideoimaa ja eniten äänestämää toimenpidettä. Edellisvuonna päätettyjen toimenpiteiden ja aloitteiden toteuttamisen rinnalla käynnistyy keväisin aina uusi RuutiBudjetti-kierros.

Nuorisotyöyksiköt sopivat RuutiBudjetin tiedonkeruun järjestämisestä yhdessä alueensa yläkoulujen kanssa. Joillain alueilla myös kuudesluokkalaiset osallistuvat. Tiedonkeruuta toteutetaan monella tapaa: tiedonkeruufestareilla, toiminnallisilla kyselyillä, draaman ja teatterin keinoja hyödyntäen, ActionTrack-sovelluksen avulla. Tiedonkeruiden jälkeen vapaaehtoiset nuoret käyvät työpajoissa läpi alueensa tiedonkeruun tuloksia, ja suunnittelevat nuorisotyöntekijöiden avulla toimenpide-ehdotuksia, joilla vastataan tiedonkeruussa havaittuihin ongelmiin ja toiveisiin.

Lue lisää ja katso video Ruutibudjetista!

 

RuutiBudjetin tiedonkeruun aikataulut Helsingissä 2019

 

Maunulan nuorisotyöyksikkö 

RuBu Fest, Maunula-talo, 24.5.

Lisätiedot: joosua.juntunen@hel.fi

 

Malmin nuorisotyöyksikkö 

RuBu Festit Pukinmäen nuorisotalolla 1.4, Kristillisen koulun RuBu Fest Pukinmäen nuorisotalolla 3.4, RuBu Fest Karviaistien koululla 8.4, Hiidenkiven koulun RuBu Fest Tapanilan Erällä 9.-10.4, Malmin peruskoulun RuBu Fest Malmin nuorisotalolla 11.4.

Lisätiedot:  soile.koskinen@hel.fi

 

Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet

RuBu Fest i Ode 28.5. klockan 10-15.

Mera information: stella.kurten@hel.fi

 

Eteläinen nuorisotyöyksikkö

RuBu-tiedonkeruu sähköisesti alueen kouluilla viikoilla 17-18.

Lisätiedot: laura.koivisto@hel.fi

 

Ympäristötoiminnan yksikkö 

RuBu-tiedonkeruu sähköisesti huhti-toukokuussa.

Lisätiedot: annina.wallinsalo@hel.fi

 

Viikin nuorisotyöyksikkö

RuBu Fest Helsingin Uusi yhteiskoulu 8.5, RuBu Fest Latokartanon peruskoulu 10.5, RuBu Fest Viikin normaalikoulu 23.5.

Lisätiedot: kati.karki@hel.fi

 

Pasilan nuorisotyöyksikkö

RuBu Fest Kumpulan koulukasvitarhalla 23.5. klo 8.30-15.30

Lisätiedot: elizabeth.haaparanta@hel.fi, sanna.vakeva@hel.fi

 

 Kannelmäen nuorisotyöyksikkö

RuBu Fest 24.5. Kannelmäen nuorisotalolla

Lisätiedot: iina.korkko@hel.fi

 

Haagan nuorisotyöyksikkö

RuBu Fest 24.5. Haagan Lämpiössä.

Lisätiedot:

 

Koillinen nuorisotyöyksikkö

RuBu Festit 11.-12.4. ja 15.-16.4. Tapulikaupungin nuorisotalolla.

Lisätiedot: suvi-sanna.tolvanen@hel.fi, paivi.turkkelin@hel.fi, pekka.pennanen@hel.fi

 

Munkkiniemen nuorisotyöyksikkö

RuBu Fest Pikkuhuopalahden nuorisotalolla 7. ja 8.5.

Lisätiedot: jouni.aalto@hel.fi