Ydinryhmän kannanotto perusopetuksen Ruuti -rahan poistamiseen

Oppilaskuntien Ruuti-rahako liian kallis?

Opetusviraston vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta löysimme seuraavan tekstinpätkän:

”Luovutaan perusopetuksen erillisestä Ruuti-rahoituksesta. Vuoden 2014 alusta perusopetuslaki, lukiolaki ja laki ammatillisesta koulutuksesta ovat velvoittaneet koulutuksen järjestäjää edistämään kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja huolehtimaan siitä, että kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden ja opiskelijoiden asemaan liittyvistä asioista. Erillisen Ruuti-rahoituksen käytön suunnittelun sijaan on siksi perusteltua osallistaa oppilaat ja opiskelijat entistä enemmän ja laaja-alaisemmin koulun toiminnan ja perusresurssien käytön suunnitteluun. Säästövaikutus on noin 0,5 miljoonaa euroa.”

Suurin kysymys kuuluu: Onko nuorten mielipiteitä otettu huomioon? Onko nuorten kanssa käyty rahan lakkauttamisesta keskustelua? Mitä tarkoittaa oppilaiden entistä laaja-alaisempi osallistaminen? Kysyikö kukaan mitä se raha oppilaille merkitsi?

Ruuti-rahalla oppilaskunnat ja oppilaat ovat saaneet yhdessä tehdä erilaisia tempauksia ja  toimintoja omiin kouluihinsa. Meidän tempaukset ovat olleet mm. kulttuuriareena Gloriassa juhlien järjestäminen, oman elokuvan tekeminen tai retkipäivä. Nyt tämä kaikki on viety meiltä.

Mikä oli päätöksen takana, ja miksi kukaan ei ollut tietoinen päätöksestä? Oppilaskunnilta jos keiltä olisi pitänyt kysyä mielipidettä ja päätöksestä olisi pitänyt avoimesti käydä keskustelua. Mistä oppilaskunnat saavat nyt rahat tehdä jotain kivaa koulunsa kesken?

Mielestämme on törkeää, että päättäjät tekevät päätöksiä kysymättä asianosaisilta mitään. Asia olisi varmasti herättänyt keskustelua ja nuoret olisivat olleet valmiita kertomaan omia mielipiteitänsä ja kokemuksiaan päättäjille.

Onko kaupungilla oikeasti niin suuri rahapula, että nuorilta täytyy leikata juuri se raha pois, joka heille on ollut merkittävä?

Odotamme teiltä vastausta.

Ruudin ydinryhmä

 

Ylläoleva kannanotto on toimitettu tiedoksi myös opetuslautakunnalle sekä opetusviraston linjajohdolle.

Toinen aihetta käsittelevä kannanotto, “haaste opetuslautakunnalle”, on luettavissa täällä.