Nuorisoneuvoston lautakuntakokeilu alkaa Helsingissä

Helsingissä käynnistyy helmikuun alkupuolella historiallinen lautakuntakokeilu, kun Helsingin nuorisoneuvoston jäsenet saavat ensimmäistä kertaa läsnäolo- ja puheoikeuden Helsingin kaikissa neljässä toimialalautakunnassa.

Kokeilun tavoitteena on kasvattaa nuorten tietämystä kunnallisesta päätöksenteosta ja kaupungin toiminnasta sekä lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia, erityisesti heidän omaa arkeaan koskevissa asioissa. Muissa kunnissa vastaavanlaisia kokeiluja ja käytäntöjä on ollut jo aikaisemmin.

Kokeilu kestää kevätkauden 2019 ajan. Kuhunkin lautakuntaan on nuorisoneuvoston jäsenistä valittu 3-4 edustajaa, jotka vuorottelevat kokouksissa. He tekevät yhdessä pohjatyön kokouksia varten ja suunnittelevat kokouksissa pidettävät puheenvuorot. Mukana on niin ensimmäisen kauden nuorisoneuvostolaisia kuin pidempään nuorisoneuvostossa olleita konkareitakin.

Lautakuntatyöskentelyyn nuoria perehdyttävät lautakuntien jäsenistä valitut kummit, joita on lautakunnasta riippuen 2-3. Apuna ovat lisäksi lautakuntien puheenjohtajina toimivat apulaispormestarit. Kaupunkiympäristön lautakunnassa sekä kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa kummeina toimivat toimialojen apulaispormestarit Anni Sinnemäki ja Pia Pakarinen.

– On kiinnostavaa, että Helsingissä aukeaa mahdollisuus nuorten edustajille osallistua vahvasti tulevaisuutta käsitteleviin kokouksiin viikoittain Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa. Odotan nuorten yhteistyössä muodostamia näkökulmia innolla, sanoo Anni Sinnemäki.

– Minulla on erittäin hyviä kokemuksia yhteistyöstä nuorisoneuvoston kanssa, ja odotamme kasvatus- ja koulutuslautakunnassa innolla nuorten osallistumista kokouksiin. Saamme tätä kautta välitöntä näkemystä nuorilta käsiteltäviin asioihin. Nuoret eivät vielä voi äänestää, mutta on tärkeää, että he saavat monipuolisesti kokemuksia vaikuttamisesta ja toimivat viestinviejinä nuorten ja toimialan välillä, Pia Pakarinen sanoo.

Kokeilu alkaa tiistaina 12.2. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lautakunnan kokouksella.