Nuorten aloitteet kaupunginvaltuustossa 24.4.2019

Nuorisoneuvoston edustajat Antti Avoranta, Sigrid Autio ja Virva Paloviita olivat läsnäolo- ja puheoikeutettuja Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2019, jossa käsiteltiin nuorten aloitteet. Käsittelyssä olivat nuorten tekemät aloitteet ajalta 1.7.-31.12.2018.

Käsittelyn alussa Antti Avoranta, Sigrid Autio ja Virva Paloviita pitivät omat puheenvuoronsa. Erityisesti edustaja Antti Avorannan puheenvuoro oli mieleenpainuva. Heidän puheenvuoroissaan esillä olivat aloitekanavan ongelmat, nuorten aloitteista viestiminen, ja nuorisoneuvoston budjetin rajallisuus.

Keskustelua syntyi

Tämän jälkeen kaupunginvaltuustossa käytiin laajaa keskustelua näistä nuorisoneuvostolaiseten mainitsemista epäkohdista, ja jokaisesta Ruudin nettisivuille tulleesta nuorten aloitteesta. Käsittelyssä olleita aloitteita olivat muun muassa kameravalvontakampanja HSL-busseihin, monitoimikaukalo Sakarinmäen peruskoululle, keskustakirjasto Oodin nuorten palveluiden parantaminen, tiedotuksen lisäämistä nuorten vaikuttamismahdollisuuksista ja koulujen välinen #ilmastoidea -kampanja. Keskustelussa olivat mukana kaupunginvaltuutetut ja nuorisoneuvoston edustajat.

Kaupunginvaltuutetut tekivät toivomusponsia nuorten aloiteista. 

Lauri Pyykkö

Helsingin nuorisoneuvoston sihteeri