Nuorisoneuvoston lautakuntapaikkakokeilu

Helsingin nuorisoneuvostolla on ollut tammikuusta alkaen käynnissä lauatakuntapaikkakokeilu, eli nuorisoneuvoston edustajat ovat päässeet edustamaan helsinkiläistä nuorisoa läsnäolo- ja puheoikeudella neljässä Helsingin toimialalautakunnassa. Helsingin toimialalautakunnat ovat kasvatus ja koulutus- (kasko), kulttuuri ja vapaa-aika- (kuva), sosiaali ja terveys- (sote) ja kaupunkiympäristölautakunta (kymp). Lautakunnissa käsitellään kunkin toimialan tärkeitä asioita.  

Edustus lautakunnissa on tarjonnut aivan uuden tavan vaikuttaa kaupungin päätöksiin. Nuorisoneuvoston osalta kokeilu on sujunut hyvin, ja tavoitteena on paikkojen vakiinnuttaminen. Puolivuotisessa kokeilussa eri lautakunnissa on testattu eri edustusmalleja. Nuorisoneuvoston edustajat ovat tehneet yhteistyötä lautakuntien vakinaisten jäsenten kanssa.  

Lautakuntapaikkakokeilu päättyy kesäkuun lopussa, ja nuorisoneuvosto kokee tärkeäksi edustuksen lautakunnissa myös jatkossa. Lautakuntaedustus on koettu toimivaksi vaikuttamiskanavaksi. Lisäksi nuorisoneuvosto pitää tärkeänä nuorten osallistamista kaupungin päätöksentekoelimiin.  

Nuorisoneuvoston puheenjohtaja pitää kokeilua onnistuneena

Nuorisoneuvoston puheenjohtajan Vivian Ljungqvistin näkemys lautakuntapaikkakokeilusta:

Kokeilu on ollut rikastuttava kokemus, ja on ollut kunnia saada edustaa nuorisoneuvostoa kympin lautakunnassa.  

Nuoret on otettu hyvin vastaan, meitä on oikeasti kuunneltu, ja olemme saaneet vaikuttaa meitä koskeviin asioihin.

Olisi tärkeää että lautakuntapaikat vakiinnutetaan, sillä tänä päivänä lautakunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat meidän tulevaisuutemme.

Nuorisoneuvoston edustajat lautakunnissa

Kasvatus- ja koulutuslautakunta: Dan Cederlöf, Tilda Lassila ja Iiris Kuparinen.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: Sigrid Autio, Jenny Vu (varaedustaja) ja Elias Mustamand (varaedustaja).  

Sosiaali- ja terveyslautakunta: Jim Koskinen, Khalid Omar, Alma Rantalaiho ja Elo Umokoro.  

Kaupunkiympäristölautakunta: Aapo Kivivuori, Kasper Rautalinko, Vivian Ljungqvist ja Antti Avoranta.

 

Lauri Pyykkö

nuorisoneuvoston sihteeri