Nuorisoneuvoston lautakuntapaikkakokeilu vakiintuu pysyväksi

Nuorisoneuvoston lautakuntapaikkakokeilu saa jatkoa. Nuorisoneuovostolla on ollut käynnissä lautakuntapaikkakokeilu kevätkauden, jonka todetaan sujuneen hyvin nuorisoneuvoston edustajien, kaupungin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden mielestä.  Helsingin toimialalautakunnat ovat kasvatus ja koulutus- (kasko), kulttuuri ja vapaa-aika- (kuva), sosiaali ja terveys- (sote) ja kaupunkiympäristölautakunta (kymp). Lautakunnissa käsitellään kunkin toimialan tärkeitä asioita.  Lautakunnissa käsitellään kunkin toimialan tärkeitä asioita. Kokeilu nähdään onnistuneena nuorisoneuvoston edustajien, kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden mukaan, ja sen tavoitteet ovat onnistuneet.

Kaupunginhallitus vahvisti eilen (24.6.2019) kokouksessaan linjaukset nuorisoneuvoston edustajien valintaa varten lautakuntiin. Linjauksien mukaan nuorisoneuvosto käyttää kolmen vuorottelevan edustajan mallia lautakunnissa. Edustus lautakunnissa tarjoaa aivan uuden tavan vaikuttaa kaupungin päätöksiin.

Nuorisoneuvosto kiittää kaikkia kokeiluun osallistuneita, ja jatkaa hyvää työtä lautakunnissa.

Lauri Pyykkö

nuorisoneuvoston sihteeri