Helsingissä ei ole nuorisovaltuustoa – Meillä on jo hyvä malli

Kiistely nuorisovaltuustosta ei kehitä Ruudin vaikuttavuutta, vaan sitä pitää kehittää sovussa yhdessä nuorten kanssa.

Nuorisovaltuutetut: Nuorisovaltuuston puuttuminen Helsingistä on kansallinen häpeä”, otsikoi Nuva ry:n puheenjohtaja Kimi Uosukainen viime viikolla blogissaan. Mutta mitä Uosukainen oikeastaan kritisoi?

Vuonna 2011 Helsinki päätti ottaa käyttöön Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän takaamaan nuorten äänen kuulumisen kaupungin päätöksenteossa. Toisin kuin suurimmassa osassa Suomen kuntia, Helsinki uskalsi kokeilla jotain muuta mallia kuin nuorisovaltuustoa.

Ruuti on hyvin ainutlaatuinen järjestelmä Suomessa. Yksi sen kantava voima on vaaleilla valittu Ruudin ydinryhmä, joka toimii nuorisovaltuuston kaltaisena vaikuttajaryhmänä.

Ruutiin kuuluu myös muita nuorten osallistumismahdollisuuksia. Tuskin missään muussa kaupungissa on esimerkiksi yhtä laajaa nuorten kuulemista sen suhteen, miten he haluaisivat kehittää omia koulu- ja asuinalueitaan.

Koko Ruudin olemassaoloajan on vellonut keskustelu siitä, onko Ruuti oikeasti vaikuttava kanava nuorille vai olisiko nuorisovaltuustomalli parempi. Kysymys jakaa niin nuoria kuin päättäjiäkin. On harmillista, että rakentavan keskustelun sijaan Nuva ry:n puheenjohtaja on nyt päättänyt, että on vain yksi oikea ratkaisu ja se on nuorisovaltuusto.

Keskustelunavauksessa näkyy, ettei Ruuti tai Ruudin ydinryhmä vielä sellaisenaan kerro ummikolle Ruudin toiminnasta. Tämän epäselvän nimen takana on kuitenkin ryhmä innokkaita nuoria, jotka ovat sitoutuneita vaikuttamaan Helsingin asioihin.

On totta, että yleensä Ruudin ydinryhmän määritelmänä kuulee ”se on Helsingin versio nuorisovaltuustosta”. Puhuttaessa nuorisovaltuustosta kun on yleensä selvää, mistä on kyse. Ruudin tunnettavuus on kuitenkin parantunut merkittävästi etenkin helsinkiläisnuorten keskuudessa viime vuosina ja näkyvyyden parantamiseksi tehdään paljon työtä.

Ruudilla ja nuorisovaltuustolla on joka tapauksessa täysin sama päämäärä. Haluankin siis kysyä, miksi tällaista Ruuti vastaan Nuva vastakkainasettelua halutaan edes rakentaa?

Yhtenä Ruudin ja sen ydinryhmän heikkoutena on pidetty sitä, että nuorilla ei ole lautakuntapaikkoja kaupungin lautakunnissa. Tämä pitää paikkansa, mutta onko liiallinen byrokratian rattaisiin tunkeutuminen paras tapa saada nuorten ääni kuulumaan kaupungissa?

Täytyy myös muistaa, että Helsingissä asuu yli 300 000 ihmistä enemmän kuin toiseksi isoimmassa kaupungissa Espoossa. Sama nuorisovaltuustomalli ei siis välttämättä toimi yhtä hyvin Helsingissä.

Otsikko, jossa kutsutaan nuorisovaltuuston puuttumista häpeälliseksi herättää kyllä keskustelua, mutta negatiivista sellaista. Kinastelun sijaan olisi tärkeämpää, että Ruuti ja eri kuntien nuorisovaltuustot tekisivät enemmän yhteistyötä ja että Nuva ry toimisi mieluummin sovittelijana kuin vastakkainasettelijana.

Eetu Vienonen, Ruudin ydinryhmä