Helsingin nuorisoneuvosto: Taloudellisesti hyvinvoiva Helsinki

Koronavirustilanne ei ole säästänyt Helsingin eikä yhdenkään muun Suomen kunnan taloutta. Onneksi kaupungin taloudenpito on ollut viime vuosina vastuullisella pohjalla, eikä tilanne ole vielä vakava. Seuraavina vuosina kaupungin on tehtävä korjausliikkeitä, jotta kaupungin talous pysyy tulevaisuudessa vakaalla pohjalla ja nuoret perivät itselleen taloudellisesti hyvinvoivan kaupungin.

Kävelyä ja pyöräilyä edistettävä

Kävely ja pyöräily ovat tiheässä kaupunkiympäristössä parhaimpia liikkumismuotoja. Kevyet liikennemuodot ovat lähestulkoon päästöttömiä, helpottavat liikenteen ruuhkia ja niillä on parantava vaikutus kansanterveyteen. Nuorisoneuvosto pitää erityisen tärkeänä, että kaupunkipyöräverkoston laajentamiseen varataan määrärahoja siten, että kapasiteetti voidaan maksimoida.

Kaupunki talousarvioehdotuksessaan edistää edelleen kävelyä ja pyöräilyä muun muassa tehostamalla kävelyn ja pyöräilyn väylien talvikunnossapitoa. Nuorisoneuvosto kannattaakin kaupungin tavoitetta jatkaa kävelyn ja pyöräilyn edistämistä.

Nuorten työllistymismahdollisuuksiin panostettava

Kaupungin talousarvioehdotuksessa kiinnitetään huomiota alle 25-vuotiaiden työttömien määrän yli tuplaantumiseen Helsingissä elokuussa viime vuoden elokuun tilanteeseen verrattuna.

Kesäseteli on ollut merkittävä tekijä helsinkiläisten nuorten työllistymisessä. Vuonna 2019 lähes 63 % Kesäsetelillä nuoria työllistäneet työntekijät ilmoittivat, etteivät he olisi työllistäneet nuorta, mikäli heillä ei olisi ollut Kesäseteliä. Koronatilanne asetti tämän vuoden 9.-luokkalaiset epätasa-arvoiseen asemaan verrattuna esimerkiksi aikaisempiin ikäluokkiin, kun työnhaku vaikeutui entisestään. Kaupungin on varattava ensi vuoden talousarviossa riittäviä varoja vuoden 2020 Kesäsetelin voimassaoloajan jatkamiseksi seuraavalle vuodelle. Tällä yksinkertaisella toimenpiteellä kaupunki tukisi nuorten työllistymistä.


Helsingin nuorisoneuvosto