Helsingin nuorisoneuvosto: Sukupuolikiintiöt eivät kuulu nuorisovaikuttamiseen

Helsinki on vakinaistanut nuorisoneuvoston puhe- ja läsnäolo-oikeudet lautakunnissa, mikä on suuri edistysaskel. Näin nuoret ovat saaneet uniikin vaikuttamisen paikan ja Helsinki on entistä vahvemmin nuorten eli tulevaisuuden kaupunki. Ongelmakohdaksi on kuitenkin havaittu edustajien valinnan sukupuolikiintiöt: Sekä miehiä että naisia tulee valita vähintään yksi jokaiseen lautakuntaan.

 

Ensimmäinen ongelma on, miten muunsukupuolisia tulisi kohdella. Joissain tilanteissa muunsukupuolisen henkilön edustus lautakunnassa saatetaan joutua epäämään vain, koska hänet epäoikeudenmukaisesti lokeroidaan hänen ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla.

 

Sukupuolikiintiöt eivät myöskään tunnusta osaamista ja motivaatiota, mikä on toinen ongelma. On mahdollista, että yhteen lautakuntaan asettuu ehdolle vain yhden sukupuolen edustajia, jotka ovat kaikki päteviä, motivoituneita ja osaavia, mutta heistä kaikkia ei voida valita heidän sukupuolensa takia. Nuorisoneuvoston mielestä on kestämätöntä myös pakottaa ketään lautakuntaedustajaksi vain sukupuolen tähden. Jos tällainen tilanne tulee, nuorisoneuvosto ei olisi tehokkaimmillaan nuorten edustamiseksi.

 

Nuorena saadut kokemukset ohjaavat pitkän aikavälin kehitystä. Jos nuorena oppii, että tehtävään valitessa tulee tarkastella nimenomaan sukupuolta muiden henkilön ominaisuuksien sijaan, tämä ajattelu kantaa myös tulevaisuuteen. Sukupuolikiintiöt siis opettavat nuoret ajattelemaan, että toista sukupuolta pitää saada väkinäisesti edustettua, vaikka esimerkiksi työtehokkuus kärsisi vähemmän pätevien tullessa valituksi.

 

Jotta Helsingin nuorisoneuvostoon voisi hakea, sukupuolta ei katsota. On siis kyseenalaista, minkä takia nuorisoneuvostossa toimimista hankaloitettaisiin, mikä on tasa-arvonkin näkökulmasta ongelmallista. Lautakuntaedustajien valitsemisessa sovellettavien sukupuolikiintiöiden purkaminen olisi siis suoranainen tasa-arvoteko, koska se helpottaa kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia hakea eri luottamustehtäviin.

 

Näistä syistä johtuen Helsingin nuorisoneuvosto katsoo kaikenmuotoiset sukupuolikiintiöt tarpeettomiksi omassa toiminnassaan ja esittää, että nykyiset sukupuolikiintiöt puretaan ja uusien luomista vältetään. Nuorisoneuvosto muistuttaa lisäksi nykyisten lakisääteisten sukupuolikiintiöiden koskevan vain koko lautakuntaa ja sen kokoonpanoa, ei nuorisoneuvoston edustajia. Näin ollen lakiin vetoaminen tässä asiassa on perusteetonta.

 

Helsingin nuorisoneuvoston puolesta,

Antti Avoranta