Helsingin nuorisoneuvosto: Nuorisoneuvoston vaalien äänimäärät tulisi julkaista

Helsingin nuorisoneuvosto: Nuorisoneuvoston vaalien äänimäärät tulisi julkaista

Helsingin nuorisoneuvoston kauden 2019 vaalien henkilökohtaiset äänimäärät ovat vieläkin
hämärän peitossa. Äänimääriä tai muuta vaalistatistiikkaa ei ole julkaistu, vaikka aiempina
vuosina näin on tehty. Kukaan muu paitsi ehdokas itse tietää oman äänimääränsä, eikä näin
ollen nuorisoneuvoston ulkopuolisilla ole mitään tietoa, kuinka monta ääntä esimerkiksi
läpipääsyyn vaadittiin.

Äänimäärien julkaisemattomus on herättänyt suurta kummastusta nuorisoneuvoston sisällä.
Viime vuosina julkinen tieto onkin tänä vuonna jäänyt julkaisematta, eikä kukaan tiedä miksi.
Koko prosessi on ollut sekava, vaikka tarkat äänimäärät ja statistiikat tiedetään kuitenkin
olevan olemassa. Nuorisoneuvosto pitää tilannetta hyvin valitettavana, sillä nuorisoneuvoston
yleinen julkisuuskuva ja maine kärsivät, koska data ei ole avointa. Avoimen datan avulla
nuorisoneuvosto pystyisi kehittämään sekä nuorisoneuvoston vaaleja että omaa toimintaansa.
Nuorisoneuvosto on merkittävä osa Ruutia ja samalla koko kaupungin – erityisesti nuorten –
kannalta tärkeä vaikuttajaelin. Siksi olisikin suotavaa, että niin nuorisoneuvoston kuin
Helsingin kaupungin puolelta edistettäisiin läpinäkyvyyttä.

Nuorisoneuvoston toiminnasta kiinnostuneille, mahdollisille ehdokkaille ja muillekin
toimintaa seuraaville on varmistettava nuorisoneuvoston vaalien läpinäkyvyys. Monille
saattaa syntyä ennakkoluuloja tai stereotypiota, kun nuorisoneuvosto koetaan etäisenä ja
salaperäisenä. Epätietoisuus saattaa hyvinkin olla syy olla asettumatta ehdolle
nuorisoneuvoston vaaleissa, sillä äänikynnys ei ole tiedossa, ja sen luullaan olevan korkeampi
kuin se todellisesti on.

Vaalistatistiikka – esimerkiksi äänestysprosenttikartta – antaa monipuolisen kuvan
nuorisoneuvoston monimuotoisuudesta ja alueellisesta laajuudesta. Nuorisoneuvosto haluaa
vaalia ja kunnioittaa avoimen demokratian perusperiaatteita, joihin äänimäärien
julkaiseminen lukeutuu. Helsingin nuorisoneuvosto vaatii, että kauden 2019 vaalien
henkilökohtaiset äänimäärät julkaistaan. Vaadimme myös, että nuorisoneuvoston vaalien
äänimäärät ovat julkisia tulevaisuudessakin.

Helsingin nuorisoneuvosto