Helsingin nuorisoneuvosto: Engelin rakennus on rapistumassa käsiin – suojelkaa sitä

Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 12.05.2020 hylätä hartaasti odotetun ratkaisun Lapinlahden sairaala-alueen jo tukalaan tilanteeseen. Nuorisoneuvosto pitää lautakunnan päätöstä hyvin valitettavana ja kaupunkistrategian tavoitteiden vastaisena. Lisäksi kaupungin kiinteistöpoliittisessa ohjelmassa on linjattu, että kaupunki luopuu tiloista, joita se ei tarvitse omassa käytössään. Kyseinen päätös on siis myös kaupungin kiinteistöpoliittisen ohjelman vastainen.

Suunnittelukilpailun toiseen vaiheeseen jätettiin yksi ehdotus, NREP Oy:n “Lapinlahden kevät”. Kaupungin edustajista ja asiaan liittyvien alojen asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä totesi yksimielisesti NREP Oy:n ehdotuksen täyttävän kaupunkiympäristölautakunnan asettamat vaatimukset.

Nuorisoneuvosto pitää lautakunnan päätöstä hylätä arkkitehtonisesti korkealaatuinen ehdotus hyvin kyseenalaistettavana. NREP Oy:n ehdotus täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset ja säilyttää Lapinlahden sairaala-alueen puiston kaikille kaupunkilaisille avoimena virkistysalueena.

NREP Oy:n ehdotus nostaa alueen houkuttelevuutta ja erilaisia virkistysmahdollisuuksia, maksuttomia ja maksullisia. Kyseisen ehdotuksen toteutuessa myös nuoret pystyisivät viettämään aikaa luonnossa ja käymään alueelle tulevissa ravintoloissa ja kahviloissa, hankkien elämyksiä ja tukien paikallisia yrittäjiä.

Lisäksi mitä tärkeintä, hanke on hetkellä mahdollinen. Kaupungilla on käsissään ratkaisun avaimet tähän tukalaan tilanteeseen. Meillä on toteutuskelpoinen hanke, joka hyödyttää kaikkia kaupunkilaisia, ja hankkeelle asiantunteva toteuttaja.

NREP Oy:n ehdotus on kokonaistarkastelussa kannatettava. Nuorisoneuvosto kannustaakin kaupunginhallituksen jäseniä vastuulliseen päätöksentekoon, joka ottaa huomioon hankkeen tarjoamat kehitysmahdollisuudet alueelle, kaupunkistrategian tavoitteet, päätöksentekoprosessien uskottavuuden säilyttämisen sekä vallitsevan taloudellisen tilanteen. Kaupungin jääminen alueen osittaiseksi omistajaksi takaa myös mielenterveystyön jatkumisen alueella.

Helsingin nuorisoneuvoston puolesta

August Kiattrakoolchai
nuorisoneuvoston puheenjohtaja