Haaste opetuslautakunnalle

Tälläinen päätösteksti tuli tietooni:

Luovutaan perusopetuksen erillisestä Ruuti-rahoituksesta. Vuoden 2014 alusta perusopetuslaki, lukiolaki ja laki ammatillisesta koulutuksesta ovat velvoittaneet koulutuksen järjestäjää edistämään kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja huolehtimaan siitä, että kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden ja opiskelijoiden asemaan liittyvistä asioista. Erillisen Ruuti-rahoituksen käytön suunnittelun sijaan on siksi perusteltua osallistaa oppilaat ja opiskelijat entistä enemmän ja laaja-alaisemmin koulun toiminnan ja perusresurssien käytön suunnitteluun. Säästövaikutus on noin 0,5 miljoonaa euroa.

(Opetuslautakunta 27.5.2014, “Taloudellisen raamin toteuttamisen edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet“, http://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2014-005228/ )

Aha… Tämmöistä tänään. Helsingin opetuslautakunta on siis päättänyt säästää meillä nuorilla, oppilailla ja opiskelijoilla, eikä meille edes viitsitty ilmoittaa asiasta. Meille, keihin tämä päätös eniten vaikuttaa.

Ruuti- raha on siis “tuki”, jota koulujen oppilaat ovat voineet anoa halutessaan järjestää erityistä toimintaa tai jonkun tapahtuman, jonne on haluttu esimerkiksi vähän “korkeatasoisempi” esiintyjä (ts. palkattu esiintyjä). Koulun hallitus (opiskelijakunta ja oppilaskunta) suunnittelevat ja päättävät minkänäköisen tapahtuman haluavat järjestää ja päättävät budjetista. Sitten on lähetetty anomus Ruuti -rahasta.

Toisin sanoen kouluissa, oppilaitoksissa lukioissa on ollut mahdollisuus järjestää tapahtumia, jotka täyttävät nuorten odotukset ja näyttävät tapahtumilta, joihin nuoret haluaisivat itse osallistua (ilman opettajien painostusta). Tapahtumat antavat oppilaille ja opiskelijoille jotakin odotettavaa alkaneelta lukuvuodelta. Ruuti-rahalla saatiin mm. Stadin ammattiopiston, Prinsessantien toimipaikalle, mahtava räppäri, Heikki Kuula. Joten eiväthän ne rahat hukkaan mene, jos ne motivoivat meitä jatkamaan kouluissa opiskelua ja ehkäisevät syrjäytymistä!

Haastankin päätöksen tehneen Helsingin opetuslautakunnan vastaamaan nuorten kysymyksiin ja keskustelemaan nuorten kanssa erilaisesta ratkaisutavasta!

 Teksti: Ivana Vojnovic
Kirjoittaja on kaksoistutkintoa suorittava toisen asteen opiskelija.