Helsingin nuorisoneuvosto: Kouluväkivallan on loputtava

Mediassa kansakuntaamme kohauttaneet uutiset kouluväkivallasta saattavat olla järkyttäviä tavalliselle aikuiselle, mutta arkipäiväistä kärsimystä kouluväkivallan uhrille. Oppilaitoksemme ovat ei pelkästään turvattomia, vaan myös suorastaan vaarallisia monille lapsille ja nuorille. Monille opettajille selän kääntäminen ja silmien ummistaminen koulussa näkyvästi tapahtuvasta arkisesta väkivallasta on moninkertaisesti helpompaa kuin ongelmien kohtaaminen ja niihin puuttuminen – silloinhan heidän olisi otettava vastuuta […]

Helsingin nuorisoneuvosto: Taloudellisesti hyvinvoiva Helsinki

Koronavirustilanne ei ole säästänyt Helsingin eikä yhdenkään muun Suomen kunnan taloutta. Onneksi kaupungin taloudenpito on ollut viime vuosina vastuullisella pohjalla, eikä tilanne ole vielä vakava. Seuraavina vuosina kaupungin on tehtävä korjausliikkeitä, jotta kaupungin talous pysyy tulevaisuudessa vakaalla pohjalla ja nuoret perivät itselleen taloudellisesti hyvinvoivan kaupungin. Kävelyä ja pyöräilyä edistettävä Kävely ja pyöräily ovat tiheässä kaupunkiympäristössä […]

Helsingin nuorisoneuvosto: Oppivelvollisuuden laajentamisessa ongelmia

Nuorisoneuvosto kannattaa osaamistason vahvistamista ja koulutustason nostamista. Nuorisoneuvosto kuitenkin kokee, ettei hallituksen tavoitetta koulutus- ja osaamistason nostamisesta saavuteta pidentämällä oppivelvollisuutta 18 vuoden ikään. On totta, että teknologian kehittyessä ja työmarkkinoiden mullistuessa on yhä haastavampaa pärjätä pelkällä perusasteen koulutuksella, mutta on huomioitava sekin, että perusopetuksen päättäneistä noin 99 % hakeutuu välittömästi toiselle asteelle ja noin 96 […]

Helsingin nuorisoneuvosto: Engelin rakennus on rapistumassa käsiin – suojelkaa sitä

Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 12.05.2020 hylätä hartaasti odotetun ratkaisun Lapinlahden sairaala-alueen jo tukalaan tilanteeseen. Nuorisoneuvosto pitää lautakunnan päätöstä hyvin valitettavana ja kaupunkistrategian tavoitteiden vastaisena. Lisäksi kaupungin kiinteistöpoliittisessa ohjelmassa on linjattu, että kaupunki luopuu tiloista, joita se ei tarvitse omassa käytössään. Kyseinen päätös on siis myös kaupungin kiinteistöpoliittisen ohjelman vastainen. Suunnittelukilpailun toiseen vaiheeseen jätettiin yksi ehdotus, NREP […]

Helsingin nuorisoneuvosto: Nuorisoneuvoston vaalien äänimäärät tulisi julkaista

Helsingin nuorisoneuvosto: Nuorisoneuvoston vaalien äänimäärät tulisi julkaista Helsingin nuorisoneuvoston kauden 2019 vaalien henkilökohtaiset äänimäärät ovat vieläkin hämärän peitossa. Äänimääriä tai muuta vaalistatistiikkaa ei ole julkaistu, vaikka aiempina vuosina näin on tehty. Kukaan muu paitsi ehdokas itse tietää oman äänimääränsä, eikä näin ollen nuorisoneuvoston ulkopuolisilla ole mitään tietoa, kuinka monta ääntä esimerkiksi läpipääsyyn vaadittiin. Äänimäärien julkaisemattomus […]

Helsingin nuorisoneuvosto: Sukupuolikiintiöt eivät kuulu nuorisovaikuttamiseen

Helsinki on vakinaistanut nuorisoneuvoston puhe- ja läsnäolo-oikeudet lautakunnissa, mikä on suuri edistysaskel. Näin nuoret ovat saaneet uniikin vaikuttamisen paikan ja Helsinki on entistä vahvemmin nuorten eli tulevaisuuden kaupunki. Ongelmakohdaksi on kuitenkin havaittu edustajien valinnan sukupuolikiintiöt: Sekä miehiä että naisia tulee valita vähintään yksi jokaiseen lautakuntaan.   Ensimmäinen ongelma on, miten muunsukupuolisia tulisi kohdella. Joissain tilanteissa […]

Helsingin nuorisoneuvosto: Kesäsetelijärjestelmä uudistettava

Nykyisellään Helsingissä on käytössä kesäseteli, jolla tuetaan 300 eurolla nuoren palkkaamista vähintään kahdeksi viikoksi kesätöihin. Kyseinen järjestelmä toimii niin, että jokaiselle yhdeksäsluokkalaiselle jaetaan koulussa paperinen seteli, joka tulee toimittaa työnantajalle. Työnantajan on taas vietävä seteli kaupungille saadakseen tuen. Järjestelmän hienoudesta huolimatta järjestelmä on juuttunut menneisyyteen eikä se ota erilaisia nuoria taikka heidän lähtökohtiaan huomioon. Ensinnäkin […]