Ungdomarnas initiativ, öppna Husfolksvägen för bilar

Den sista bit av Husfolksvägen, 290 meter i längde, anknyter
Håkansåker till Kungseken, men endast bussar är tillåtna att köra där.
Andra fordon, till exempel bilar, måste ta en omväg. Om man vill köra
från Föräldravägen till Palletringen, finns det ingen alternativ utan att
köra via en annan stad, Vanda, tillbaka till Helsingfors. På fågelvägen är
det endast ca. 300 meter, men med bil är vägen 5,2 km!
Ju mer kör man med bilar, desto mer växthusgaser emitteras. Om
Helsingfors vill bli världens bäst fungerande stad, bör stadens
infrastruktur vara användbar till alla trafikanter, även bilar. Alla har inte
samma möjligheter att gå eller cykla, ibland finns det situationer när en
bil eller en motorcykel är nödvändig. Just nu kan det vara även farligt att
använda kollektivtrafik.
Det finns ingen orsak varför en fungerande del av väg skulle vara
stängd. Bussar använder vägen max. fem gånger pro stund. Att öppna
Husfolksvägen är bättre för trafikanter, och det är bättre också för
klimatet.

Miro Maaranen
ungdomsrådets sekreterare

[fbcomments]