Poliittiset nuorisojärjestöt kouluille

Poliittisilla nuorisojärjestöillä tulee olla mahdollisuus kertoa toiminnastaan, politiikastaan ja muista niihin liittyvistä asioista kouluilla. Jotta vältyttäisiin poliittiselta kasvatukselta, poliittisia nuorisojärjestöjä pitää olla samaan aikaan koululla vähintään kaksi kerralla. Enimmäismäärää ei tule asettaa.
Nuorten kiinnostus politiikasta on alhainen. Nuoret eivät ole myöskään tietoisia puolueista. Jotta saataisiin nuorten intoa liittyä poliittiseen nuorisojärjestöön, nuorten ymmärrystä nuorisojärjestöjen toiminnasta pitää kertoa lisää. Siten nuorista tulisi yhteiskunnallisesti aktiivisempia.
Asialla olisi myös vaikutusta pitkällä aikavälillä. Nuoret olisivat aikuisina aktiivisempia vaikuttajia, ja äänestysinto olisi heillä suurempi.

Tila:
PROCESSED
Vastaus:

Poliittiset nuorisojärjestöt kouluille

HEL 2016-013161 T 12 01 08

Opetusviraston lausunto nuorten aloitteesta poliittiset nuorisojärjestöt
kouluille:
Aloitteessa toivotaan poliittisille nuorten järjestöille mahdollisuutta tulla
kouluun kertomaan toiminnastaan. Perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa
on paljon tavoitteita ja sisältöjä oppilaiden osallisuuden
ja vaikuttamisen taitojen kehittämiseksi. Poliittisten nuorisojärjestöjen
vierailu kouluissa toteuttaa 7-9 luokkien opetussuunnitelmaa. Osallisuus,
vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuus laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa
on 7-9 luokan kohdalla kirjoitettu näin: ”Oppilaat oppivat tietoja
ja saavat kokemuksia osallistumisen keinoista kuten ympäristötoiminnasta,
vapaaehtoistyöstä sekä median, taide-elämän, julkisen sektorin,
kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta vaikuttamisesta.”
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus on yhteistyössä Helsingin poliittisten
nuorisojärjestöt kanssa järjestänyt helsinkiläisille peruskouluille,
lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille kunnallis-, eduskunta-
ja europarlamenttivaalien alla vaalipaneelitilaisuuksia ja vaalittomina
vuosina Politiikkatoreja. Yhteistyössä on mukana ollut kaikkien
eduskuntapuolueiden poliittiset nuorisojärjestöt. Suomen nuorisotyöyhteistyö
Allianssi on järjestänyt valtakunnalliset Nuorisovaalit, johon koulut
ja oppilaitokset ovat voineet osallistua.

Aloitteen mukainen toiminta tukee perusopetuksen opetussuunnitelman
tavoitteiden toteutumista. Koulut voivat halutessaan kutsua esimerkiksi
yhteiskuntaopin opetuksen tunneille poliittisten nuorisojärjestöjen edustajia
aloitteessa ehdotetulla tavalla. Tämän kaltainen toiminta on tärkeää
ja tukee monien opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista.

Lisätiedot
Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026
kirsi.verkka(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen
opetustoimen johtaja


Kategoria:

[fbcomments]