Nuorisoneuvoston kokouspalkkion poisto

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Helsingin nuorisoneuvoston ja sen hallituksen kokouksista ei vastaisuudessa makseta korvausta kokouksiin osallistuville.

Allekirjoittaneet:
Markus Matchoss
Rodja Shilov
Mikael Peltomaa
Hao Pan
Geg Hajdini
Victor Ocampo
Oskar Lalowski
Diana Kazakova
Aura Iittiläinen

Tila:
PROCESSED
Vastaus:

6.5.2022

Nuorten aloite nuorisoneuvoston kokouspalkkioista luopumisesta

Hyvät aloitteen tekijät,

nuorisoneuvoston kokouspalkkioista on tullut kahdensuuntaisia toiveita. Aloitteessanne esitätte niistä luopumista, ja toisaalta nuorisoneuvoston keskuudessa on ollut toivetta myös palkkioiden merkittävästä korottamisesta.

Kaupunginhallitus on 3.5.2021 päättänyt nuorisoneuvoston kokouksista maksettavista palkkioista.

Asian valmistelu sai alkunsa silloisen nuorisoneuvoston kaupunginhallitukselle tekemästä ehdotuksesta. Palkkiopäätöksen valmistelun aikana ehdotuksen hyviä ja huonoja puolia arvioitiin huolellisesti nuorisopalvelujen ja kaupunginkanslian asiantuntijoiden kesken. Kaupunginhallitus päätti asiasta yksimielisesti vuosi sitten. Siksi ei ole tarkoituksenmukaista, että päätöstä lähdettäisiin muuttamaan näin pian sen jälkeen, suuntaan tai toiseen.

Lisätiedot: Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731, maria.nyfors(a)hel.fi

Paavo Arhinmäki
apulaispormestari


[fbcomments]