Maksutonta ehkäisyä kehitettävä

On hienoa, että Helsingin kaupunki on ottanut käyttöön maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille nuorille. Nykyisellään maksuttomaan ehkäisyyn kuuluu maksutta kondomeja ja niiden lisäksi ehkäisypillereitä ja -renkaita vuodeksi. Ensimmäisen kierukan ja ehkäisyimplantaatin käyttöönotto ovat myös maksuttomia.

Nuorella voi olla tarvetta saada ehkäisyä pidemmällekin ajalle kuin mitä ensimmäinen kierukka ja vuoden ehkäisypillerit voivat tarjota. Tämän takia ehdotankin, että maksutonta ehkäisyä annettaisiin pidemmällekin ajalle niin, että kaupunki kustantaisi ehkäisypillerit ja -renkaat neljäksi vuodeksi ja nuoren neljä ensimmäistä kierukkaa ja ehkäisyimplantaattia. Maksutonta ehkäisyä on perusteltu esimerkiksi aborttien tarpeen vähentämisellä, mutta yksi kierukka ei lopeta nuoren tarvetta ehkäisyvälineille. Kondomeja saa maksutta pitkään, mutta kaksoisehkäisy olisi pelkkää kondomia parempi ratkaisu. Pillereitä ei sen sijaan saa kuin vain yhden vuoden maksutta, minkä takia nuori voi jättää kaksoisehkäisyn väliin rahanpuutteen vuoksi.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

Sijainti:
Helsinki
Tila:
PROCESSED
Vastaus:

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarin vastaus maksuttoman ehkäisyn kehittämistä koskevaan nuorten aloitteeseen

HEL 2019-000284 T 06 01 00

Kiitos aloitteestasi.

Helsinki päätti vuonna 2018 laajentaa maksuttoman ehkäisyn kaikille alle 25-vuotiaille nuorille. Kaupunginvaltuuston päätös oli tärkeä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan kaikenikäisille on ollut valtakunnallisesti saatavilla kolmen kuukauden maksuton ehkäisypillereiden aloituspakkaus jo yli kymmenen vuoden ajan.

Alle 25-vuotiaille voi nyt saada Helsingissä maksutta vuodeksi lyhytvaikutteisen menetelmän mukaisen ehkäisyrenkaan tai ehkäisypillerit.

Myös pitkävaikutteisen ehkäisymenetelmän mukaisen kupari- tai hormonikierukan tai ehkäisykapselin nuori voi saada maksutta kunnes täyttää 25 vuotta.

Pitkävaikutteisen ehkäisymenetelmän ehkäisyteho on viidestä kymmeneen vuoteen riippuen valitusta ehkäisymenetelmästä.

Käytännössä maksutonta ehkäisyä voi Helsingissä siis saada voin 30-vuotiaaksi asti.

Aloitteessa esitettyä ehdotusta on perusteltua edistää siten, että alle 25-vuotiaalle nuorelle tarjotaan aktiivisesti pitkävaikutteisena ehkäisyvaihtoehtona kierukkaa tai ehkäisykapselia.

Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät eivät vaadi käyttäjältään jatkuvaa muistamista ja ovat siten lyhytvaikutteisia menetelmiä helpompia ja tehokkaampia ehkäisymuotoja. Kondomin käyttöön on aina syytä ohjata ja niiden tarjontaa on tehostettava, koska kondomi on tehokkain menetelmä seksitaudeilta suojautumiseen.

Kansainvälisten ja suomalaisten tutkimusten perusteella pitkävaikutteiset ehkäisymenetelmät ovat tehokkaimpia ehkäisemään suunnittelemattomia raskauksia ja niiden käyttö on säännöllistä. Tästä syystä Helsinki on panostanut maksuttomaan pitkävaikutteiseen ehkäisymuotoon jo vuosia.

Pidän kuitenkin tärkeänä, että valikoima eri menetelmistä on laaja, jolloin nuori voi ammattilaisen avustuksella valita hänelle sopivan ehkäisymenetelmän.

Ehkäisypalveluihin sisältyy Helsingissä aina myös seksuaaliterveyden edistämistä kuten seksuaalineuvontaa, seksitautien ehkäisyä ja testaamista, seksuaalioikeuksista ja seksuaalisesta häirinnästä keskustelemista ja tukipalveluihin ohjaamista.

Ohessa vielä keskitetyn ehkäisyneuvonnan vastuulääkärimme Satu Suhosen vastaus aloitteesi johdosta.

Hyvää kesää sinulle!

Lisätiedot:
Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Sanna Vesikansa
apulaispormestari

Liite:

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto maksutonta ehkäisyä koskevasta nuorten aloitteesta

HEL 2019-000284 T 06 01 00

Toimialajohtaja päätti antaa seuraavan vastauksen Helsingin nuorisoneuvoston jäsenen Antti Avorannan aloitteesta maksuttoman ehkäisyn kehittämisestä:

Helsingin kaupungin palautejärjestelmään on saapunut 7.1.2019 yhteydenotto maksuttoman ehkäisyn kehittämisestä. Yhteydenotto käsitellään nuorten aloitteena.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.1.2018, (§ 17) sosiaali- ja terveyslautakunnan aloitevastauksen maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille.

Helsingin kaupunki tarjoaa alle 25-vuotiaille maksutta ns. lyhytvaikutteista menetelmää (ehkäisypillerit tai -rengas) vuodeksi. Mikäli nuori haluaa ns. pitkävaikutteisen ehkäisyn (kupari- tai hormonikierukan tai ehkäisykapselin) käyttöönsä, hän on siihen oikeutettu maksutta kunnes täyttää 25 vuotta. Nuorella on halutessaan mahdollista käyttää useampaa kuin yhtä pitkävaikutteista menetelmää peräkkäin, vaihtaa menetelmää esimerkiksi kierukasta kapseliin ja palata tauonkin jälkeen kapseli- tai kierukkaehkäisyyn 25 ikävuoteen saakka. Kaikenikäisille ensimmäinen kierukka ja kapseli ovat edelleen maksuttomia.

Yhden pitkävaikutteisen ehkäisymenetelmän ehkäisyteho on viidestä kymmeneen vuoteen riippuen valitusta ehkäisymenetelmästä. Kansainvälisten ja suomalaisten tutkimusten perusteella pitkävaikutteinen ehkäisy on menetelmä, jonka käyttö jatkuu suurella todennäköisyydellä ja joka ehkäisee tehokkaimmin suunnittelemattomia raskauksia. Tästä syystä Helsingin kaupunki on panostanut maksuttomaan pitkävaikutteiseen ehkäisymuotoon jo vuosia.

Maksuttomia kondomeja tarjotaan kaikenikäisille terveysasemilla, keskitetyssä ehkäisyneuvonnassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, kutsunnoissa sekä jonkin verran nuorisotaloilla ja erilaisilla terveydenedistämiskampanjoissa.

Vuonna 2017 helsinkiläisille alle 25-vuotialle tehtiin 12,1 raskaudenkeskeytystä tuhatta vastaavanikäistä naista kohti. Tätä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportoimaan tietoa ei ole vielä saatavilla vuodesta 2018. Yhden raskaudenkeskeytyksen hinta on noin 950 euroa. Kustannuksissa on mukana sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon osuus. Vuonna 2018 Helsingissä tehtiin alle 20-vuotiaille 67 raskaudenkeskeytystä, joiden kustannukset olivat noin 60 000 euroa. Jos keskeytysten määrä ja palvelujen hinnoittelu pysyy samana, neljän vuoden kustannukset ovat 240 000 euroa. Ehkäisypillereiden ja -renkaiden kustannusarvio neljäksi vuodeksi 15-19-vuotiaille helsinkiläisille nuorille on noin 800 000 euroa.

Aloitteessa esitettyä ehdotusta on perusteltua edistää ensisijaisesti siten, että alle 25-vuotiaalle nuorelle tarjotaan aktiivisesti pitkävaikutteisena ehkäisyvaihtoehtona kierukkaa tai ehkäisykapselia. Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät eivät vaadi käyttäjältään jatkuvaa muistamista ja ovat siten lyhytvaikutteisia menetelmiä (ehkäisypilleri tai -rengas) helpompia ja tehokkaampia ehkäisymuotoja. Kondomin käyttöön on aina syytä ohjata ja niiden tarjontaa tehostettava.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asianmukainen ehkäisyn käyttö vähentää ei-toivottujen raskauksien ja seksitautien määrää. Seksitaudeilta suojautumiseen kondomi on tehokkain olemassa oleva vaihtoehto. Seksuaali- ja lisääntymisterveys on tärkeä osa ihmisen yleistä hyvinvointia ja terveyttä. Ehkäisypalveluihin sisältyy seksuaaliterveyden edistäminen; seksuaalineuvonta, seksitautien ehkäisy ja niiden helppo testaaminen, seksuaalioikeuksien painottaminen sekä seksuaalisesta häirinnästä keskustelu ja tukipalveluihin ohjaaminen.

Lisätiedot:
Satu Mäkinen, lääkäri, puhelin: 310 45566
satu.suhonen(a)hel.fi

Mervi Korpela, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42683
mervi.korpela(a)hel.fi

Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan
toimialajohtaja


Kategoria:

[fbcomments]