Koskelantien ja Mäkelänkadun risteyksen liikenne turvallisemmaksi

Koskelantien ja Mäkelänkadun risteys on ruuhka-aikoina vilkasliikenteinen, ja autot ajavat kovaa. Tien yli kulkee paljon lapsia, nuoria ja urheilijoita. Vaaratilanteita sattuu helposti. Risteystä olisi hyvä muuttaa turvallisemmaksi esim. laittamalla teille hidasteita ja herättimiä. Liikennevalojen yhteyteen voisi myös asentaa nopeusmittareita, jotka kertovat hymiöillä tai väreillä, ajaako autoilija sopivaa vai liian kovaa nopeutta.

Sijainti:
Koskelantien ja Mäkelänkadun risteys, Helsinki
Tila:
PROCESSED
Vastaus:

Nuorten aloite Koskelantien ja Mäkelänkadun risteyksen turvallisuudesta

HEL 2017-009923 T 08 01 01

Kiitos aloitteesta! Asema- ja ostoskeskukset ovat tärkeä osa asuinalueiden arkiympäristöä, joihin kaupungissa kiinnitämme erityistä huomiota.
Kaupunki on tiedostanut Kontulan ostoskeskuksen ja sen lähiympäristössä havaitut häiriöt ja haasteet. Turvallisuuden ja viranomaisyhteistyön
parantamiseksi on kolme vuotta sitten perustettu Kontulan turvallisuustyöryhmä, johon kuuluu edustusta muun muassa kaupunginkansliasta,
lähipoliisista, kaupunkiympäristön toimialalta, Symppiksestä, nuorisopalvelusta, Lähityöstä, Securitaksesta, kaupunginkirjastosta sekä liikenneliikelaitoksesta (HKL). Työryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa käsittelemään ostoskeskuksen ja sen lähiympäristöön
liittyviä asioita. Työryhmän tekemän yhteistyön myötä on saatu ratkaistua monia haasteita Kontulan lähiympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

Julkisen ympäristön kohentamisella voidaan vaikuttaa ostoskeskuksen turvallisuuteen eri tavoin. Ostoskeskuksen läheisyydessä sijaitsevan
Kontulan Kostinkalliolla sijaitsi vielä muutama vuosi sitten niin kutsuttu mäyräbaari, joka aiheutti erilaisia järjestyshäiriöitä lähiympäristöön, kuten avointa huumekauppaa ja huumeiden käyttöä. Kalliolla oli myös turvatonta oleskella muun muassa maahan jätettyjen käytettyjen neulojen takia. Työryhmän toimesta tehtiin päätös poistaa ajanviettopaikka yhdessä poliisin kanssa. Kallioalue siivottiin ja vesakko poistettiin sekä tilalle toteutettiin kaupunkiviljelyalue asukkaiden iloksi. Samassa yhteydessä käynnistyi Kontulan Kelkkapuiston peruskorjauksen ja Kostinkallion uuden puiston suunnittelu. Kostinkallion suunnitelman keskeisenä lähtökohtana on puiston avaaminen lähialueen asukkaiden käyttöön kulkuyhteyksiä ja turvallisuutta parantamalla. Kelkkapuistoon rakennetaan uusi suuri skeittipuisto, joka lisää puiston käyttöastetta ja tuo sosiaalista kontrollia lähiympäristöön. Puistojen toteuttaminen käynnistyy vuosien 2018 - 2019 aikana.

Ostoskeskuksen ympäristöä kohennetaan lähivuosina myös keskuksen länsipuolella, Kontulankaaren läheisyydessä. Keinulaudantien-Lirokujan valmisteilla olevissa katusuunnitelmissa varaudutaan Kontulankaaren eteläpuolisten uusien asuntotonttien rakentamiseen, jonka yhteydessä uusitaan katualueiden pinnoitteet ja valaistus. Lisäksi kaaren pohjoisreunaan rakennetaan uusi jalankulun ja pyörätien osuus metron sisäänkäynnin ympäri Kontulankaarelle. Tämä mahdollistaa toimivamman ja vähemmän häiriöalttiin kulun ostoskeskuksen ohitse etenkin ilta- ja yöaikaan.

Kontulan Emännänpolun alikulkuun on vuonna 2016 toteutettu mittava katutaideteos. Värikkäät teokset ovat saaneet paljon kiitosta ja iloinen
uusi ilme on osaltaan parantanut myös turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta Kontulan ostarin läheisyydessä. Tämän tyyppinen, yhteisöllisyyttä ja lähiympäristön laatua parantava toiminta on kannatettavaa. Turvattomuuden kokemuksiin vaikuttaa myös valaistus. Kontulan ostoskeskuksen valaistukseen kaupunkiympäristön toimiala ei pysty suoraan vaikuttamaan, mutta alikulkujen osalta toimiala tarkistaa Kontulankaarella olevien kahden alikulun valaistuksen. Näihin alikulkuihin tullaan vaihtamaan valaistuksen tehoa parantavat led-valaisimet. Valaistusta parannetaan myös Kelkkapuiston parantamisen yhteydessä.

Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari


Kategoria:

[fbcomments]