Kiusaamisen rangaistukset kovemmiksi

Osa Ruudin ydinryhmäläisistä ovat huomanneet, että kiusaamisen seuraukset ovat todella mitättömät. Mielestämme kiusaamisen rangaistuksien tulisi olla kovemmat kuin nykyään. Tällä hetkellä kouluissa kiusaamiseen puututaan vain sillä tavalla, että puhutaan kiusatun ja kiusaajan kanssa. Myös kiusaajille annetaan liian pienet rangaistukset, jotka mahdollistavat kiusaamisen toistumista tulevaisuudessa.

Tavoite olisi saada kiusaajille kovemmat rangaistukset. Rangaistuksia olisivat esimerkiksi erottaminen, puhuttelut, seurannat sekä kirjallisia varoituksia. Erottaminen olisi vasta viimeinen mahdollinen rangaistus, jos mikään muu ei tehoa kiusaajaan.

Kiusatun ei pitäisi joutua vaihtamaan koulua, vaan kiusaajan, sillä muuten kiusaaja saattaisi jatkaa toimintaansa muita oppilaita kohtaan. Kun kiusaaja vaihtaisi koulua, silloin kiusaaja joutuisi alistumaan uuden koulun tavoille, jolloin hänellä olisi huonommat mahdollisuudet jatkaa toimintaansa. Silloin kiusaaja saisi aloittaa elämänsä puhtaalta pöydältä.

Kirjalliset rangaistukset tulisivat vain silloin voimaan, kun halutaan saada kiusaajan vanhempien olevan ajan tasalla. Myös kirjallisissa varoituksista kerrottaisiin, että miksi asia on otettu käsiteltäväksi ja miksi se on tärkeää.

Puhuttelussa olisi mukana esimerkiksi kiusaajan vanhemmat, rehtori ja (luokanvalvoja), jotka voisivat selvittää kiusaamisen syitä, ja hankkia apua oppilaalle tarvittaessa.

Olisi parasta saada kiusaajat vastuuseen teoistaan. He vahingoittavat muita ihmisiä ja aiheuttavat teoillaan ikuiset arvet.

Terveisin ruudin ydinryhmäläiset:
Arzo Akberkhan
Roope Rytkönen
Anna Salovaara
Taija Rinne

Sijainti:
Myllyväenkatu 5D 00920 Helsinki
Tila:
PROCESSED
Vastaus:

Koulukiusaaminen on kouluterveyskyselyjen mukaan vähentynyt huomattavasti, mutta jokainen kiusaamistapaus on liikaa. KiVa –koulu –ohjelman yhteydessä tehtyjen kyselyjen mukaan näyttää siltä, että koulukiusattujen määrä vähenee yläluokille mentäessä, mutta samalla se kohdistuu entistä pahemmin joihinkin oppilaisiin.

Oppilaiden aloitteen johdosta järjestimme elokuussa 2015 koulukiusaamista käsittelevän iltapäivän. Paikalla oli edustus oppilaiden Ruuti –ydinryhmästä, Helvarysta, rehtoreista, opettajista, opetusviraston hallinnosta sekä psykososiaalisesta oppilashuollosta. Lisäksi paikalla oli tiedotusvälineiden edustajia sekä KiVa –ohjelman keskeisin kehittäjä Cristina Salmivalli. Keskustelu oli avointa ja uutta toimintaa ideoivaa. Oppilaat saivat myös äänensä kuuluviin mm. Yleisradion lähetyksessä.

KiVa –ohjelmaa käytetään monissa kouluissa ja oppilaitoksissa väärin. Tähän tulee kiinnittää huomiota kun ohjelmasta koulutetaan ja tiedotetaan. Lisäksi ohjelma alkaa varsinkin nettisivujensa osalta olla jossain määrin vanhahtava, eikä ohjelman kehittelyyn ole enää saatu viime vuosina valtion rahoitusta. Tarjottiin mahdollisuutta siihen, että oppilaat voisivat lähteä tuottamaan uusittua materiaalia KiVa –koulun kehittäjien käyttöön. Tältä osin asian selvittely on vielä kesken.

Kiusaamisen vastainen työ on jatkuva prosessi, ja yhteistä työskentelyä asian tiimoilta on tarkoitus jatkaa eri kokoonpanoilla ja mahdollisesti myös edellä kuvatun kaltaisen yhteistapaamisen avulla. Kiusaamisen vastaisia ohjelmia on syytä kehittää koko ajan. Sosiaalisten taitojen kehittyminen on keskeinen osa tulevia opetussuunnitelmia.

Vesa Nevalainen
Oppilashuollon päällikkö
Perusopetuslinja


Kategoria:

[fbcomments]