Kiipeilyteline Sakarinmäen peruskoululle

Hei,
Täällä Sakarinmäen peruskoulun alakoulun puolella on hieman ankeat välituntitilat. Pihallamme oli ennen kiipeilyteline, mutta teline oli jo niin huonossa kunnossa, että se oli turvallisuusriski oppilaillemme, ja jouduttiin se poistamaan. Rakennusvirastolta luvattiin uusi kiipeiltyteline tilalle, mutta tästä on jo reilu kaksi vuotta. Syy siihe, miksi emme ole vieläkään saaneet uutta telinettä on maalämpöputkemme, sillä paikka, jolle teline laitettaisiin, sijaitsee putkien yläpuolella, eikä maalämpöputkien syvyydestä ollut varmaa tietoa. Toivoisimme, että saisimme telineen joko eri paikkaan, tai samaan paikkaan, jos teline ei vaatisi perustuksia. Telineestä olisi paljon iloa alakoululaisellemme, jotka varmasti arvostaisivat sitä ja leikkisivät siinä ympäri vuoden.

Toivomme että ottaisitte toivomuksemme syvempään käsittelyyn.
Ystävällisin terveisin,
Sakarinmäen peruskoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Lukas Virtala

Tila:
PROCESSED
Vastaus:

25.5.2018 Kiipeilyteline Sakarinmäen peruskoululle

Kaupunginkanslia on pyytänyt Kaupunkiympäristön toimalalta (Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus) lausuntopyynnön Sakarinmäen peruskoulun oppilaskunnan aloitteeseen, jossa esitetään kiipeilytelinettä Sakarinmäen peruskoululle.

Rakennukset ja yleiset alueiden ylläpitopalvelut on valmis toteuttamaan hankkeen. Kyseessä on kuitenkin toiminnallinen muutos. Toiminnalliset muutokset tulee ensin käsitellä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalveluissa, jotka tarvittaessa esittävät kiipeilytelineen ylläpidolle toteutettavaksi.

Hannu Seppälä, ylläpitopäällikkö, puhelin: 310 38017, hannu. k. seppa la(a)hel. fi

25.5.2018 Kiipeilyteline Sakarinmäen peruskoululle

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntopyynnön Sakarinmäen peruskoulun oppilaskunnan aloitteeseen, jossa esitetään kiipeilytelinettä Sakarinmäen peruskoululle.

Rakennukset ja yleiset alueiden ylläpitopalvelut on valmis toteuttamaan hankkeen. Kyseessä on kuitenkin toiminnallinen muutos. Toiminnalliset muutokset tulee ensin käsitellä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalveluissa, jotka tarvittaessa esittävät kiipeilytelineen ylläpidolle toteutettavaksi.

Hannu Seppälä, ylläpitopäällikkö, puhelin: 310 38017, hannu. k. seppa la(a)hel. fi

7.8.2018 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Kaupunginkanslian lausuntopyyntö nuorten aloitteesta, jossa esitetään kiipeilytelinettä Sakarinmäen peruskoululle

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kannattaa nuorten 4.5.2018 tekemää aloitteesta, jossa esitetään kiipeilytelinettä Sakarinmäen peruskoulun pihalle. Toimiala esittää kaupunkiympäristön toimialalle kiipeilytelineen toteuttamista.

Nuorten Ruuti-hankkeessa oppilaskunnan esittämä kiipeilyteline tulee sijoittaa koulun pihalle siten, että se palvelee koulun oppilaita eikä sen asentaminen vaurioita koulun pihaan asennettuja maalämpöputkia.

Koulupihat uusitaan pääsääntöisesti uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden yhteydessä. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen tilapalvelut järjestää kaikille päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille vuosittain elokuussa kyselyn pienistä toiminnallisista muutoksista, jotka toteutetaan seuraavan vuoden aikana.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää erityisen tärkeänä kaikissa piha- ja liikuntahankkeissa lasten ja nuorten osallistamista ja kuulemista osana oppimisympäristöjen ja toiminnan kehittämistä.

Kaupunginkanslia on pyytänyt kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta lausuntoa Sakarinmäen peruskoulun oppilaskunnan aloitteesta, jossa esitetään kiipeilytelineen rakentamista Sakarinmäen peruskoulun pihalle.

Lisätiedot Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860, mauno.kemppi(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen, Toimialajohtaja

14.8.2018

Nuorten aloite kiipeilytelineestä Sakarinmäen peruskoululle

Kiitos aloitteesta! Hienoa, että pidätte huolen koulun pihan viihtyisyydestä. On erityisen tärkeää, että alakoululaisilla on kiva piha, jolla voi viettää välituntinsa leikkien ja viihtyen.

Aloitteesta saatiin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan lausunnot (liitteinä). Lausunnoissa kannatettiin uuden kiipeilytelineen asentamista Sakarinmäen koulun pihalle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esitti lausunnossaan kaupunkiympäristön toimialalle, että se toteuttaisi kiipeilytelineen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on siis tilannut kiipeilytelineen kaupunkiympäristön toimialalta, joka on halukas toteuttamaan sen.

Toivottavasti kiipeilyteline saadaan pian pystytettyä!

Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Hyviä kiipeilyjä toivottaen,

Anni Sinnemäki, apulaispormestari


Kategoria:

[fbcomments]