Kierrätysroskakorit katukuvaan!

Helsingin kaupunkistrategiassa linjataan, että Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. ”Toimiva kaupunki näkyy konkreettisina tekoina, valintoina ja arkea helpottavina asioina ihmisten jokapäiväisessä elämässä.”

Kierrätysroskakoreja löytyy monien eurooppalaisten kaupunkien katukuvasta. Esimerkiksi Berliinissä vilkkailla alueilla olevat roskakorit on jaoteltu energiajätteeseen, kierrätyspaperiin ja juomapakkauksiin. Yksi tapa säästää luonnonvarojamme ja varmistaa, että niitä riittäisi myös tuleville sukupolville, on olemassa olevien raaka-aineiden uudelleenkäyttö.

Monin puolin katsottaessa kuluttajilla Helsingissä on suhteellisen helppoa kierrättää suurempaa määrää kotitalouksissa syntyvää jätettä. Esimerkiksi ruokapakkausten ja muiden henkilön kotona käytettävien tuotteiden kierrätys on Helsingissä laajalle levinnyttä ja helppoa – suurimmassa osassa kiinteistöistä on jo pihalla erityinen keräys biojätteelle, kartonki- ja lasipakkauksille sekä metallille. Vuoden 2021 alusta jätekeräysvelvoitteet kiristyvät ja edellä mainittujen jätteiden keräys laajenee entistä pienempiin asuinkiinteistöihin. Niille, keiden kiinteistöstä ei kierrätysjätettä kerätä, on olemassa erityiset kierrätyspisteet joihin kierrätysjätteet voi viedä.

Kuitenkin, kierrätysmahdollisuudet ulkona liikuttaessa ovat valitettavan rajatut. Ensimmäisenä esimerkkinä juomapakkausten kierrätys: Ulkona oleskeltaessa juomapakkaukset koetaan usein tilaa vieviksi ja vaivalloiseksi hävittää. Monet ulkonaliikkujat päätyvätkin joko jättämään tyhjän juomapakkauksensa luontoon tai heittämään sen kaduilta löytyvään sekajäteastiaan. Juomapakkauksista saatava muutaman kymmenen sentin pantti ei koeta tässä tapauksessa sen vaivan arvoiseksi, mikä pakkauksen keräyspisteeseen, toisin sanoen ruokakauppaan, toimittaminen on.

Kuvatulla toiminnalla on monenlaisia haitallisia vaikutuksia. Mikäli pakkaus jätetään lojumaan luontoon, vähentää se kaupunkitilan, kuten puiston, viihtyisyyttä. Juomapakkausten kerääminen tuottaa ylimääräistä työtä kunnossapitohenkilöstölle. Myös niillä henkilöillä, jotka keräävät poisheitettyjä pulloja ja tölkkejä ajanvietteekseen tai ansaitakseen hieman ylimääräistä on suurempia hankaluuksia kerätä niitä. Juomapakkausten poisheitto sekajätteeseen tuottaa lisähygieniavaaroja pullonkerääjille, jotka astian puhtaudesta tai mahdollisista muista jätteistä välittämättä tutkivat usein sokkona sekajäteastioita.

Yleisillä paikoilla myös paperin- ja pahvinkeräys on tärkeää. Täysin kierrätyskelpoista kartonkijätettä syntyy enemmän kuin nopeasti ajattelemmekaan. Esimerkiksi ulosmyyntiruokapakkaukset, kuten pizzalaatikot tai ruoan paperipussit tai pahvirasiat voidaan kierrättää. Juuri esimerkiksi ruoan ulosmyynnistä syntyy paljon jätettä juuri puistoissa ja muissa virkistyspaikoissa.

Kierrätysvaihtoehtojen lisääminen kaduille ja puistoihin tulee parantamaan virkistysalueidemme viihtyisyyttä ja parantamaan kierrätysmahdollisuuksia julkisilla alueilla. Katuroskakoreihin on lisättävä kierrätysmahdollisuuksia!

Aloite on hyväksytty Helsingin nuorisoneuvoston kaupunkiympäristön toimialaryhmän kokouksessa 11.06.2020 § 58.

Tila:
IN_PROCESS
Kategoria:
Kaupunki ja kaupunkiympäristö
[fbcomments]