Itsepuolustus pakolliseksi liikuntatunneille ylä-asteella

Lisätään itsepuolustus liikuntatunneille pakolliseksi, sillä nuorten pitäisi osata puolustautua esimerkiksi ryöstöä vastaan. Kouluissa opetellaan hyödyllisiä käytännön asioita kuten uimista ja suunnistamista, joten myös itsepuolustuksen opetus täytyisi aloittaa koulun liikuntatunneilla. Tämä voisi edistää nuorten turvallisuudentunnetta ja vähentää pelkoa esim. yksin illalla kävellessä. Uskomme, että itsepuolustuksen ottaminen osaksi koululiikuntaa saisi hyvän vastaanoton sekä oppilailta että huoltajilta.

Tila:
PROCESSED
Vastaus:

ITSEPUOLUSTUS PAKOLLISEKSI LIIKUNTATUNNEILLA YLÄ-ASTEELLA

Hei,

Pyysin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta näkökohtia aloitteesi johdosta.
Helsingin kaupungin koulut järjestävät liikunnan opetuksena opetussuunnitelman perusteella ja sen perusteet määrittävät tavoitteet liikunnan opetukseen. Keskeistä opetuksessa on, että oppilaat saavat positiivisia kokemuksia liikuntatunneista ja tukea liikunnalliseen elämäntapaan. Tehtävissä tarjotaan mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen.

Opetussuunnitelmassa ei määritellä erityisiä lajeja tai tarkkoja sisältöjä koulun liikunnan opetukseen vaan liikunnan opetusta toteutetaan ylläolevien tavoitteiden mukaisesti. Kukin koulu määrittää itse liikunnan opetuksen tarkat sisällöt. Itsepuolustusta ei siis voida määrittää pakolliseksi kaikille kouluille

Koulut voivat kuitenkin halutessaan ottaa itsepuolustuksen sisältöjä osaksi liikunnan opetusta sekä kertoa harrastusmahdollisuuksista, joissa keskeistä ovat itsepuolustuksen taidot. Kouluissa voidaan myös järjestää kerhotoimintaa, jossa harjoitellaan itsepuolustusta. Oppilaat voivat esittää toiveita koulun liikunnan opetuksen sisällöiksi sekä kerhotoimintaan.

Kiitos aloitteestasi ja olen iloinen, että nostit Helsingin liikkumisohjelmaa sivuavan asian esille! Liikkuminen on totuttu mieltämään erilaisten liikunta- ja urheilusuoristusten kautta, mutta liikunta ja -tunnit voivat samanaikaisesti olla mielekästä ja hyödyllistä tekemistä. Kannustan aktiiviseen aloitteellisuuteen koulussasi!

Hyvää kesälomaa!

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi
Sara Törmänen, suunnittelija, puhelin: 310 86210, sara.tormanen(a)hel.fi

Ystävällisin terviein,
Pia Pakarinen
Apulaispormestari


Kategoria:

[fbcomments]