Enemmän roskiksia ja lajitteluroskiksia kaduille

Tämä aloite on peräisin Viikin nuorisotyöksikön RuutiBudjetista. Luonnossa näkyy paljon roskia, jotka pitäisi saada kierrätettyä. Olisi myös tärkeää, että kaikki ei olisi sekaroskiksia, sillä esim. biojäte ja pahvi kuuluvat eri roskiksiin. Lajitteluroskiksia ei näy vielä kaduilla, mutta ne eivät veisi paljon tilaa ja saattaisivat rohkaista ihmisiä kierrättämään.
Roskaaminen pilaa luontoa.

Tila:
PROCESSED
Vastaus:

Nuorten aloite jäteastioiden lisäämisestä kaduille

HEL 2019-000318 T 11 01 06 02

Kiitos aloitteestasi ja anteeksi, että kesti vastata! Jätteiden lajittelu ja kierrättäminen on kestävän kehityksen ja kaupungin strategian mukaista. Tällä hetkellä Helsingin kaduilla on noin 3 000 ja puistoissa noin 5 000 roska-astiaa. Roska-astioiden tarve ja käyttö vaihtelevat kun kaupunkilaisten suosiossa olevat puistot ja muut ajanviettopaikat muuttuvat. Kaupat ja kioskit myös vaihtavat paikkaa. Kaupunki pyrkii seuraamaan muutoksia ja reagoimaan niihin lisäämällä tai joskus poistamalla roska-astioita.

Jätteiden lajittelua puistoroskisten yhteydessä kokeiltiin 1990 - 2000 -lukujen vaihteessa. Kokeilu ei oikein onnistunut: jätteet päätyivät vääriin astioihin. Jätteiden lajittelun onnistuminen vaatii myös sitä, että roska-astiat tyhjentävillä kaupungin hoitourakoitsijoilla on tukikohdissaan toimiva lajittelu. Koko roska-astioita hoitavan ketjun pitää siis olla kykenevä lajittelemaan. Ympäristöasioihin kiinnitetään huomiota urakka-asiakirjoissa ja kilpailutettaessa uusien älyroska-astioiden hankintaa on huomioitu myös lajittelupisteiden hankinnan mahdollisuus.

Kantakaupungin alueella katujen kunnossa- ja puhtaanapito on kiinteistöjen, eli rakennusten vastuulla. Kantakaupungissa kaupunki voi toistaiseksi lisätä roskiksia vain puistoihin. Vastuu katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta on kuitenkin siirtymässä kaupungille ensi vuoteen (2020) mennessä, mutta vastuiden siirto tapahtuu vaiheittain ja on vielä kesken.

Esikaupunkialueilla katujen kunnossa- ja puhtaanapito on ollut kaupungin vastuulla jo vuodesta 2009 lähtien. Jos esikaupunkialueella huomaa paikan, jossa olisi tarvetta roskikselle, kannattaa siitä laittaa viesti kaupungin palautejärjestelmään: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunkija-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525
pekka.engblom(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari


Kategoria:

[fbcomments]