Mikä on ruuti?

Ruuti on helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä, joka luo nuorille mahdollisuuksia edistää tärkeiksi kokemiaan asioita.

Helsingin nuorisoneuvosto

Nuorisoneuvosto on kolmenkymmenen helsinkiläisnuoren vaikuttajaryhmä, joka huolehtii siitä, että nuoria kuunnellaan Helsingin päätöksenteossa.

Nuorten aloitteet

Kaipaako koulusi vieressä oleva puisto penkkejä? Onko asuinalueellasi vaarallinen risteys? Eikö alueellasi ole koripallokenttää?

RuutiBudjetti

RuutiBudjetti on osallistuvan budjetoinnin malli, jossa nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista päätetään yhdessä nuorten kanssa.

Tukea nuorten ryhmille

Nuorisopalvelut tarjoaa helsinkiläisten nuorten omaehtoiseen tekemiseen monenlaista apua ja tukea, mm. tiloja, kalustoa ja rahallista tukea.

Nuorten Ääni –toimitus

Nuorten ääni -toimituksessa herätetään yhteiskunnallista keskustelua nuorille tärkeistä asioita tekemällä sisältöä Suomen suurimpiin medioihin.

Uutiset