Toimintaryhmät

Toimintaryhmät ovat nuorten porukoita, jotka toimivat aktiivisesti valitsemansa asian edistämiseksi.

Toimintaryhmät voivat pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen, laillisen graffitiseinän saamiseen tai vaikkapa herättää keskustelua eläinten oikeuksista. Ryhmät voivat olla pitkäkestoisia vaikuttajaryhmiä tai kokoontua vain muutamia kertoja tiettyä asiaa ajaakseen. Nuorten kokoonpano voi olla kiinteä tai vaihtuva. Ryhmät voivat toimia täysin itsenäisesti tai olla nuorten parissa toimivien aikuisten tukemia.

Vaikka ryhmät olisivat aikuisen kasaamia, on tärkeintä porukan vaikuttamistoiminnan suuntautuminen nuorten itse valitsemaan kohteeseen! Vaikuttaminen tarkoittaa esimerkiksi toimintaryhmien pyrkimystä epäkohdan korjaamiseen tai hyvän asiaintilan säilyttämiseen.