OPPILASKUNTAPÄIVÄT

Ruuti-oppilaskuntapäivillä peruskoulujen oppilaat ja toisen asteen opiskelijat ideoivat ja suunnittelevat lukuvuoden osallisuustoimintaa. Oppilaskuntapäivät järjestetään syksyisin. Oppilaat voivat edustaa erilaisia koulun osallisuusryhmiä, esimerkiksi tukioppilaita tai ympäristöryhmän jäseniä.

Oppilaskuntapäivillä saat uutta tietoa, uusia ideoita ja tapaat muita aktiivisia oppilaskuntalaisia!

Tänä vuonna Ruuti-oppilaskuntapäiviä vietetään 21. ja 28. syyskuuta.

RUUTI-oppilaskuntapäivät 2016
Kaupungintalon juhlasali, Pohjoisesplanadi 11-13
1. ja 4. alueet 21.9.2016 ja 2. ja 3. alueet 28.9.2016

9.00                   Ilmoittautuminen
9.30                   Mihin mä voin vaikuttaa koulussa ja kuka mua kuulee? Kehitetään yhdessä koulun toimintakulttuuria muotoilun keinoin
11.15                 Eväslounas, mutustelua ja jutustelua
12.00                 Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin arviointia ja kehittämistä
13.15                 Huippujuttujen tori, jokainen koulu esittelee oman koulunsa osallisuustoimintaa
14.00                 Päätössanat

YLIPORMESTARIN OPPILASKUNTAPÄIVIEN 2016 KANNANOTOT – Perusopetuslinja

Miten koulussa olisi vielä kivempaa? Mitä asioita haluaisit muuttaa? Näitä asioita pohdittiin keskustellen ja näytellen syksyllä perusopetuksen oppilaskuntapäivillä. Mukana oli n. 200 oppilasta 40 eri koulusta.

Pohdinta ei jäänyt pelkäksi puheeksi, vaan niistä tehtiin kannanottoja, jotka käsitellään keväällä kaupunginjohtajien johdolla kaupungintalon valtuustosalissa. Vastaamaan tulee asiasta tietäviä kaupungin virkamiehiä. Suomenkielisen perusopetuksen kokouspäivät ovat 1.3. ja 22.3.

Kannanotoista tehtiin videot, jotka löytyvät allaolevasta soittolistasta.

Kaikkia tässä listassa olevia kannanottoja ei käsitellä kokouksissa, vaan tammikuun aikana koululaiset saavat Fronterissa äänestää, mitkä asiat otetaan käsittelyyn. Videoilta löytyvät seuraavat kannanotot:

 • Luottamuspula lisää turhia sääntöjä
 • Opettaja, sinulla on valta tehdä työrauha
 • Samat säännöt kaikille
 • Hyvästä toiminnasta palkitaan
 • Oppilaiden ideoita toteutettava enemmän
 • Enemmän tietotekniikkaa
 • Opettajien tulisi puuttua kiusaamiseen kovemmin
 • Kännykät oppimisen apuna
 • Ei liian helposti Wilma-viestejä
 • Haluamme siistimmän kouluympäristön
 • Arviointi ilman keskustelua ja oppilaan omia tavoitteita ei takaa hyvää oppimista
 • Toimivammat ja viihtyisämmät tilat kouluun

YLIPORMESTARIN OPPILASKUNTAPÄIVIEN 2016 KANNANOTOT – lukiot ja stadin ammattiopisto

 • Terveydenhoitajan palveluiden saatavuus tasalaatuisesti lukioissa ja Stadin ammattiopistossa
 • Koulumatkatuki Helsingin sisäiseen liikkumiseen myös ulkopaikkakuntalaisille, joiden opiskelupaikka Helsingissä
 • Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen tiiviimpi yhteistyö
 • Työelämäyhteydet ja arjen taidot opintojen aikana
 • Yhtenäiset poissaolokäytänteet lukioihin

Toisen asteen oppilaitosten oppilaskuntapäivät järjestettiin 9.3. klo 12:30-14:30.

Oppilaskuntapäivät