Verksamhetsgrupper

Verksamhetsgrupperna är ungdomsgrupper som aktivt agerar för att främja ett utvalt tema. Verksamhetsgrupperna kan sträva efter att påverka till exempel att antalet motionsmöjligheter ökas, att det upprättas en laglig graffitivägg eller varför inte väcka diskussion om kisslukten i metrohissarna eller om djurens rättigheter.

Grupperna kan vara långvariga påverkningsgrupper eller samlas bara några få gånger för att driva en viss fråga. Gruppernas sammansättning kan vara fast eller variera. Grupperna kan vara helt självständiga eller få stöd av vuxna som är verksamma bland ungdomar. Även om en vuxen sätter ihop gruppen är det viktigaste att dess påverkningsverksamhet riktas till något sådant som de unga själva har valt! När det gäller verksamhetsgrupper innebär påverkan att man strävar efter att rätta till ett missförhållande eller bevara en bra sak som den är.

Det lönar sig för verksamhetsgrupperna att logga in i avsnittet för verksamhetsgrupper på Kruts webbplats och lyfta fram sina tankar till exempel i en blogg, eftersom det ger synlighet åt gruppens verksamhet. Kruts kärngrupp och stadens beslutsfattare följer också upp verksamhetsgrupperna på Kruts webbplats och tar upp de teman som grupperna behandlar till allmän diskussion.

 Bekanta dig med olika verksamhetsgrupper