Vad är Krut?

Krut är Helsingforsungdomarnas eget system för påverkan. På denna webbplats kan du skicka in egna idéer, delta i diskussioner, kommentera och understöda andras tankar, få hjälp med egna projekt med samt komma med i ett nytt gäng. Krut är huvudsakligen avsett för 13–20-åriga Helsingforsbor.

Krut omfattar all sådan aktivitet där ungdomar eller ungdomsgrupper vill göra Helsingfors till en bättre stad. Gnistan till verksamheten kan tändas av ett missförhållande eller en bristfällighet som man märker i det egna livet eller i den egna omgivningen, men det kan lika väl vara fråga om att man vill hålla kvar någonting som är bra. Påverkan gäller i grund och botten just detta. Metoderna för att påverka kan vara vilka som helst och de behöver inte begränsas till traditionella kanaler för beslutsfattande.

Krut-systemet bygger på att stödja ungdomsgrupper. Även om enskilda ungdomar kan göra initiativ, blir idéerna oftast ännu bättre om man diskuterar dem i en grupp. Krut-systemet hjälper även stadens beslutsfattare, tjänstemän och andra aktörer att höra de unga i frågor som berör ungdomar. Vi ordnar årligen olika evenemang där beslutsfattare förhandlar med ungdomar på de ungas villkor om teman som de unga har valt.

Helsingfors ungdomsråd som väljs årligen  består av trettio ungdomar. Ungdomsrådet är en länk mellan Helsingforsungdomar och beslutsfattarna. Tillsammans med Helsingfors stads beslutsfattare för de också vidare de tankar som utvecklats på Kruts webbplats och i verksamhetsgrupperna.

Om du har frågor om Helsingfors ungdomsråd eller vill kontakta någon av gruppmedlemmarna, kontakta först den ansvariga ledaren: Krista Huovinen, krista.huovinen(at)hel.fi, 040 486 6520

Frågor/underhåll angående initiativ: Heli Kinnula, heli.kinnula(at)hel.fi, 041 5121707