VAD ÄR ÖVERBORGMÄSTARENS ELEVKÅRSDAGAR?

Under överborgmästarens elevkårsdagar samlas skolelever och beslutsfattare på stadshuset för att diskutera idéer i syfte att öka trivseln i skolan. Utifrån läroanstalternas ställningstaganden utarbetar den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet sina offentliga utlåtanden. Överborgmästarens elevkårsdagar är även förknippade med Krut-projektmedel som skolor och läroanstalter kan använda för att ordna ett socialt evenemang eller social verksamhet eller för att förbättra den fysiska lärmiljön vid läroanstalten. Överborgmästarens elevkårsdagar ordnas vartannat år.