Kruts kärngrupp

KRUTS KÄRNGRUPP

Kruts kärngrupp är en grupp på tjugo 13–17-åringar som väljs årligen. Kärngruppens uppgift är att tillsammans med ungdomscentralen se till att påverkningssystemet Krut för unga fungerar.
Alla 13–17-åriga Helsingforsungdomar kan ställa upp som kandidater till kärngruppen. Gruppen väljs i ett elektroniskt val där alla unga som är berättigade att ställa upp som kandidater och som bor i Helsingfors har rätt att rösta.

Beslutsfattarmötet och KrutExpo är påverkningsevenemang, där ungdomarna kan möta beslutsfattare och diskutera och förhandla med dem. Kruts kärngrupp påverkar de teman som diskuteras och förhandlas i dessa evenemang med beslutsfattarna. Kruts kärngrupp har regelbundna möten med ungdomsdirektören och diskuterar initiativ som ungdomar kommit med. Kruts kärngrupp stödjer dessutom initiativens framskridande vid behov. Kärngruppen följer upp hur verksamhetsmodellerna för deltagande budgetering – KrutBudget – genomförs, och gruppens representanter är även aktiva inom nätverket för vägledning av och tjänster för unga samt främjar bearbetning av de ungas välfärdsberättelse.

Såsom andra verksamhetsgrupper fattar även kärngruppen själv beslut om sina verksamhetssätt och sin verksamhetskultur samt främjar sådant som är viktigt för den på önskat sätt. Kärngruppens arbete stöds av en utsedd ungdomsledare.

Kontakt med kärngruppen eller med en enskild medlem får du via deras ansvariga ledare:

Joni Oksanen, joni.oksanen(a)hel.fi tai 09 310 22381.

Bekanta dig med kärngruppens medlemmar här nedan och läs deras tankar i bloggen!