Helsingfors ungdomsråd

Helsingfors ungdomsråd är en grupp på trettio13–17-åringar som väljs årligen. Undomsrådets uppgift är att tillsammans med ungdomscentralen se till att påverkningssystemet Krut för unga fungerar.
Alla 13–17-åriga Helsingforsungdomar kan ställa upp som kandidater till ungdomsråd. Gruppen väljs i ett val där alla unga som är berättigade att ställa upp som kandidater och som bor i Helsingfors har rätt att rösta.

I beslutsfattarmötet och och andra påverkningsevenemang kan ungdomarna möta beslutsfattare och diskutera och förhandla med dem. Helsingfors ungdomsråd påverkar de teman som diskuteras och förhandlas i dessa evenemang med beslutsfattarna. Helsingfors ungdomsråd har regelbundna möten med ungdomsdirektören och diskuterar initiativ som ungdomar kommit med. Helsingfors ungdomsråd stödjer dessutom initiativens framskridande vid behov. Ungdomsrådet följer upp hur verksamhetsmodellerna för deltagande budgetering – KrutBudget – genomförs, och gruppens representanter är även aktiva inom nätverket för vägledning av och tjänster för unga samt främjar bearbetning av de ungas välfärdsberättelse.

Såsom andra verksamhetsgrupper fattar även ungdomsrådet själv beslut om sina verksamhetssätt och sin verksamhetskultur samt främjar sådant som är viktigt för den på önskat sätt. Ungdomsrådets arbete stöds av en utsedd ungdomsledare.

Kontakt med ungdomsråd får du via ordförande:

Vivian Ljungqvist
Ordförande
040 1820 800
vivianmy.ljungqvist(at)gmail.com

Helsingfors ungdomsråd i Facebook
Helsingfors ungdomsråd i Instagram