HELSINGFORS UNGDOMSRÅD PÅVERKAR SAKER SOM ÄR VIKTIGA FÖR UNGA I HELSINGFORS

Helsingfors ungdomsråd (fin. Helsingin nuorisoneuvosto; eng. Helsinki Youth Council) är det organ för påverkan som kommunallagen förutsätter. Det är en grupp på trettio påverkare i åldern 13–17 från Helsingfors, som utnämns årligen genom val. Gruppen sörjer för att unga får sin röst hörd inom Helsingfors beslutsfattande samt inom planering, genomförandet och uppföljningen av verksamheten inom stadens olika sektorer. Ungdomsrådet är en del av Helsingfors påverkningssystem Krut för unga.

Helsingfors ungdomsråd hade tidigare namnet ”Kruts kärngrupp”. Kärngruppen ändrade sitt namn till ungdomsrådet i början av år 2018. I rådet år 2019 finns för första gången trettio medlemmar istället för det tidigare antalet tjugo.

Helsingfors ungdomsråd väljs genom val. I valet för år 2018 ställde 60 kandidater upp, röstningsprocenten var cirka 35 % och sammanlagt cirka 9 500 röster gavs. Från och med år 2019 arrangeras valen vartannat år, det vill säga att ungdomsrådets mandatperiod i framtiden är tvåårig. Mera information om valen och om att ställa upp som kandidat finns här.

Ungdomsrådet har regelbundna möten ungefär två gånger i månaden. Du kan bekanta dig med mötesprotokollen här. Därtill samlas ungdomsrådet i olika arbets- och mindre grupper för att behandla olika ämnen. Du kan också hitta ungdomsrådet på Facebook och Instagram.

DU KAN I FÖRSTA HAND KONTAKTA UNGDOMSRÅDET VIA ORDFÖRANDEN:

Vivian Ljungqvist
Ordförande
040 182 0800
vivianmy.ljungqvist(at)gmail.com

KONTAKTUPPGIFTER TILL DET ÖVRIGA PRESIDIET:

Kasper Rautalinko
Vice ordförande
040 937 0005
kaspersrautalinko(at)gmail.com

Max TalviOja
Vice ordförande
045 229 4200
max.talvioja(at)gmail.com

Chaiwat ”August” Kiattrakoolchai
Sekreterare
046 528 1442
august.kiattrakoolchai(at)gmail.com

Lauri Pyykkö
Sekreterare
040 509 1743
laurinpostit(at)gmail.com

Ungdomsledare som fungerar som ungdomsrådets handledare:
Krista Huovinen, krista.huovinen(at)hel.fi, 040 486 6520 samt
Harri Liikala, harri.liikala(at)hel.fi, 040 125 7859.

UNGDOMSRÅDET REPRESENTERAR

Från och med januari 2019 har ungdomsrådets medlemmar under ett försök rätten att vara närvarande och föra talan i alla av Helsingfors stads sektorers nämnder i vilka viktiga beslut som berör hela staden fattas. Nämndförsöket föreslogs åt staden av medlemmarna i en arbetsgrupp som ungdomsrådet inrättade år 2018 för att främja saken, som bestod av den dåvarande ordföranden Jim Koskinen, den dåvarande vice ordföranden Kaapo Haapanen samt representanter Evi Koivunen och Kasper Rautalinko.

Helsingfors har fem representanter i landskapets ungdomsfullmäktige, som består av 42 ledamöter. Genom Nylands landskaps ungdomsfullmäktige kan de unga delta i beredandet av landskapsreformen. Medlemmarna i landskapets ungdomsfullmäktige är medlemmar i Nylands kommuners ungdomsfullmäktige och i andra påverkargrupper för unga. Ledamöter i Helsingfors landskapsungdomsfullmäktige under perioden 2019 är Dan Cederlöf, Tilda Lassila, Antti Avoranta, Max TalviOja och Vivian Ljungqvist.

Ungdomsrådet är internt indelat i fyra olika sektorgrupper, vars uppgift är att främja ärenden som har att göra med sektorn i fråga:

Kultur- och fritidssektorn:
Sigrid Autio, Elias Mustamand, Jenny Vu, Sampo Hallivuori, Joel Helin och Julle Laakso

Fostrans- och utbildningssektorn:
Tilda Lassila, Iiris Kuparinen, Dan Cederlöf, Elli Haaramo, August Kiattrakoolchai, Lauri Pyykkö, Milja Vertola, Polina Ivanova och Virva Paloviita

Social- och hälsovårdssektorn:
Alma Rantalaiho, Jim Koskinen, Khalid Omar, Elo Umukoro, Sara Kallionkieli, Rebekka Baer och Abdalla Mao

Stadsmiljösektorn:
Antti Avoranta, Kasper Rautalinko, Vivian Ljungqvist, Aapo Kivivuori, Pekka Ahosola, Max TalviOja, Jamaal Farrah och Jimi Joutsio