KrutExpo

KrutExpo är ett stort påverkningsevenemang för unga som ordnas årligen. Evenemanget ordnas nu för femte gången. KrutExpo för samman beslutsfattare, tjänstemän, ämbetsverk, organisationer och ungdomar. Syftet med evenemanget är att träffas, mötas och göra tillsammans. KrutExpo uppmuntrar till att påverka och presenterar många olika former av påverkan.  På KrutExpo kan varje deltagare hitta ett eget individuellt sätt att föra saker och ting vidare. På KrutExpo kommer det att finnas mycket mångsidiga program: anföranden, diskussioner kring runda bordet, seminarier och intressanta verkstäder. På KrutExpo kontrollerar man också läget för verkställandet av ungdomarnas initiativ, bl.a. vad gäller sådant som utlovats vid mötet med beslutsfattarna. På KrutExpo inleds också röstningen till valet av Kruts kärngrupp. Under evenemanget presenterar årets kärngrupp sin verksamhet och kandidaterna presenterar sig. KrutExpo ordnas av ungdomscentralen. Över 4 000 ungdomar deltog i KrutExpo 2014. Nästa KrutExpo ordnas torsdagen den 5 november 2015 kl. 9–16 på Helsingfors stadshus. Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla. Välkomna!
KrutExpo webbplats