KrutBudgetens festivaler
Under KrutBudgetens glada vår- och höstevenemang får ungdomarna komma med idéer för sin regions fritidsverksamhet och användningen av medel för olika slags verkstäder. RuBuFestivalerna ordnas på olika områden. Dessa områden för ungdomsarbete är med i engagerande budgetering. Evenemangen är riktade till områdets elever i högstadiet. De ungas utvecklingsförslag och -idéer samlas in på webbplatsen http://ruutibudjetti.munstadi.fi/. Efter att idéerna samlats in utarbetar ungdomarna åtgärdsförslag av idéerna i verkstäder. Verkstädernas förslag ges för omröstning till skolorna i områdena. Som resultat av KrutBudgeten har man skapat ett konstverk vid järnvägsstationen i Norra Haga, kaféet Mummokahvila vid Tuorinniemis Skatingpark och en drive mot mobbning i skolorna.