Möte med beslutsfattare

Mötet är ett evenemang som ordnas varje vår och riktas till 13–19-åriga ungdomar som därigenom har möjlighet att föra frågor vidare till det kommunala och politiska beslutsfattandet. Ett ärende kan till exempel gälla fritidsmöjligheter, eller områden för körövningar för ungdomar som åker moped. I mötet deltar ungdomar, politiska beslutsfattare och stadens tjänsteinnehavare. Vid mötet med beslutsfattarna kan du tillsammans med dem främja frågor som är viktiga för dig. Dagen för mötet med beslutsfattarna är uppställd så att på förmiddagen är ungdomarna uppdelade i mindre grupper för olika teman för att bereda frågorna som ska behandlas. Senare på dagen utarbetar ungdomarna, tjänsteinnehavarna och beslutsfattarna i temaspecifika verkstäder en gemensam åtgärdsplan om hur ärendena ska framskrida och vem som tar ansvaret. Förhandlingarna avslutas med att de unga presenterar åtgärdsplanerna. Hur planerna framskrider kontrolleras under de ungas påverkningsevenemang KrutExpo som går av stapeln den 5 november.

Åttio unga deltog i mötet med beslutsfattarna i aktivitetscenter Happi våren 2014. Nästa års möte med beslutsfattare ordnas den 10 april 2015.