KRUTS EVENEMANG

Den största och mest signifikanta evenemanget under Kruts veksamhetår är KrutExpo, som ordnas årligen på hösten i Helsingfors stadshus. KrutExpo för samman beslutsfattare, tjänstemän, ämbetsverk, organisationer och ungdomar. Syftet med evenemanget är att träffas, mötas och göra tillsammans.

Ruutiexpo

 

Årligen på våren ordnas Beslutsfattarmötet, var ungdomarna och beslutsfattare möter ansikte mot ansikte. Vid mötet med beslutsfattarna kan du tillsammans med dem främja frågor som är viktiga för dig.

Valet av Kruts kärngrupp ordnas årligen. Vid valet väljs en kärngrupp av 20 ungdomar som har som uppgift att tjänstgöra som en länk mellan Helsingfors ungdomar och beslutsfattare.

Under KrutBudgetens glada vår- och höstevenemang får ungdomarna komma med idéer för sin regions fritidsverksamhet och användningen av medel för olika slags verkstäder