VAD ÄR ELEVKÅRSDAGARNA?

Under elevkårsdagarna som ordnas varje höst presenterar elever från olika skolor sina idéer om hur man kan påverka i skolan. Samtidigt delar man med sig av god praxis för delaktighet. Under elevkårsdagarna följer man även upp hur det offentliga utlåtandet som framfördes under Överborgmästarens elevkårsdagar framskrider.