Helsingin nuorisoneuvosto vaikuttaa nuorille tärkeisiin asioihin Helsingissä.

Helsingin nuorisoneuvosto (ruots. Helsingfors ungdomsråd; engl. Helsinki Youth Council) on kuntalain edellyttämä nuorten vaikuttamiselin. Se on joka toinen vuosi vaaleilla valittava kolmenkymmenen 13–17-vuotiaan helsinkiläisnuoren vaikuttajaryhmä, joka huolehtii siitä, että nuoria kuunnellaan Helsingin päätöksenteossa sekä kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa. Nuorisoneuvosto on osa Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia.

Helsingin nuorisoneuvosto tunnettiin aiemmin nimellä “Ruudin ydinryhmä”. Ydinryhmä vaihtoi nimensä nuorisoneuvostoksi vuoden 2018 alussa. Vuoden 2019 neuvostossa jäseniä on ensimmäistä kertaa kolmekymmentä aiemman kahdenkymmenen sijaan.

Helsingin nuorisoneuvosto valitaan vaaleilla. Vuoden 2019 vaaleissa ehdokkaita oli 72, äänestysprosentti oli 35,4% ja ääniä annettiin yhteensä 9396 . Vaalit järjestetään vuodesta 2019 lähtien joka toinen vuosi, eli nuorisoneuvoston kausi on jatkoissa kaksivuotinen. Lisätietoa vaaleista ja ehdolle asettumisesta löydät täältä.

Nuorisoneuvosto kokoustaa säännöllisesti noin kaksi kertaa kuukaudessa. Voit tutustua kokouspöytäkirjoihin täällä. Lisäksi nuorisoneuvosto kokoontuu eri työ- ja pienryhmissä ja käsittelee erilaisia aiheita. Löydät nuorisoneuvoston myös Facebookista ja Instagramista.

Nuorisoneuvoston ohjaajina toimivat nuoriso-ohjaajat
Krista Huovinen, krista.huovinen(at)hel.fi, 040 486 6520 sekä
Harri Liikala, harri.liikala(at)hel.fi, 040 125 7859.

Nuorisoneuvosto edustaa

Tammikuusta 2019 lähtien nuorisoneuvoston jäsenillä on kokeiluluontoisena käynnissä läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa Helsingin kaupungin toimialalautakunnissa, joissa tehdään koko kaupunkia koskevat tärkeät päätökset. Lautakuntakokeilua ehdottivat kaupungille vuonna 2018 nuorisoneuvoston asettaman, aihetta edistävän työryhmän jäsenet, silloinen puheenjohtaja Jim Koskinen, silloinen varapuheenjohtaja Kaapo Haapanen sekä edustajat Evi Koivunen ja Kasper Rautalinko.

Helsingillä on viisi edustajaa maakunnallisessa nuorisovaltuustossa, joka koostuu 42 maakuntanuorisovaltuutetusta. Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston kautta nuoret pääsevät mukaan maakuntauudistuksen valmisteluun. Maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenet ovat Uudenmaan kuntien nuorisovaltuustojen ja muiden nuorten vaikuttajaryhmien jäseniä.