Helsingissä tehtiin historiaa: Nuorisoneuvosto sai puheoikeuden kaupunginvaltuuston kokouksessa

Ensimmäistä kertaa Helsingin kaupungin historiassa Helsingin nuorisoneuvoston edustajille myönnettiin täysi puhe- ja läsnäolo-oikeus Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.4.2018 koskien nuorten aloitteita kaupungissa. Nuoret toivoivat lisää vaikuttamisen paikkoja sekä nuorisotyön huomioimista uudessa keskustakirjasto Oodissa. Helsingin nuorisoneuvosto on Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin alaista toimintaa.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisovaltuustoa vastaavan toimielimen lausunto. Nuorisoneuvosto toimii tässä yhteydessä em. toimielimenä.

Nuorisoneuvostolla oli käytettävissä kolme puheenvuoroa. Puheenvuoroissa nostettiin esiin aloitteiden vastausaikojen lyhentämistä aloiteprosessissa ja aloitejärjestelmän yhdenvertaisuudesta, läsnäolo- sekä puheoikeus nuorisoneuvoston edustajille lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa sekä tulevan kaupunginkirjasto Oodin nuorisotyö. Nuorten puheet ovat nähtävissä alla olevissa linkeissä.

”Nuorten tietoisuutta mahdollisuuksista vaikuttaa on lisättävä entisestään. Jokaisella helsinkiläisellä nuorella pitää olla vähintään kerran vuodessa sellainen tunne, että hän on oikeasti vaikuttanut Helsingin päätöksentekoon tavalla tai toisella”, sanoi Helsingin nuorisoneuvoston edustaja Kasper Rautalinko puheessaan. Nuorisoneuvoston kaksi muuta puhujaa olivat Dan Cederlöf ja Evi Koivunen.

Kaupunginvaltuusto vastasi nuorten läsnäoloon useilla toivomusponsilla, jotka kaikki äänestettiin hyväksytyiksi. Toiveponnet sisälsivät nuorten esiintuomia asioita, sekä ponnen nuorten läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa.